Over ons

Personen­auto's en Lichte Bedrijfs­wagens

Over onze sectie

De sectie Personen­auto's en Lichte Bedrijfs­wagens behartigt de belangen van de Nederlandse importeurs en fabrikanten van personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens.

In de transitie naar duurzame mobiliteit en zero emissie neemt de sectie haar verantwoordelijkheid en zet zich er voor in om, samen met de Nederlandse overheid en andere stakeholders, een mobiliteits­beleid te formuleren dat de branche in staat stelt om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. Hiervoor steunt de strategie en het beleid van de sectie op drie cruciale pijlers: Fiscaliteit, Duurzaamheid en ITS & Connectiviteit.

Om mobiliteit betaalbaar te houden (fiscaliteit), heeft de sectie er jarenlang voor gepleit om automobilisten uitsluitend te laten betalen voor het werkelijk gereden aantal kilometers. Die inspanningen hebben vruchten afgeworpen en inmiddels staat de invoering van een systeem van betalen naar gebruik vanaf 2030 gepland. Omdat de overgang naar betalen naar gebruik gepaard dient te gaan met een hervorming van het auto­belastingstelsel, heeft de sectie hier, samen met een aantal coalitiepartners, de bouwstenen voor aangereikt.

Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens

Technologieneutrale oplossingen

Als het gaat om de verduurzaming en vergroening van de automobiliteit, de tweede pijler, dan ligt het accent van de sectie sterk op de inzet van technologieneutrale en haalbare/betaalbare oplossingen: hybride, plug-in hybride en bijvoorbeeld de versnelde introductie van waterstof en synthetische brandstoffen. Verder is de sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens van oordeel dat er in ons land een adequate tankinfrastructuur moet komen met voldoende energie in combinatie met een gericht stimuleringsbeleid voor de aanschaf van elektrische personen­auto’s.

Slimme mobiliteit

Veilige mobiliteit

Het streven naar nul verkeers­doden in 2050 vormt belangrijk element in het beleid van RAI Vereniging in het algemeen en staat bij de sectie Personen­auto's en Lichte Bedrijfs­wagens hoog op de agenda. Intelligente transportsystemen kunnen als onderdeel van de derde beleidspijler ITS & Connectiviteit een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeers­veiligheid. De sectie is een groot pleitbezorger van een snellere en gecoördineerde invoering van technologie in het wegvervoer. Slimme mobiliteit (connected en ge­automatiseerd rijden) en nieuwe mobiliteits­concepten (Mobility as a Service; Maas) hebben immers een groot potentieel om het wegverkeer efficiënter te maken, de milieuprestaties van voertuig­en te verbeteren en de verkeers­veiligheid te vergroten. De sectie is daarom van mening dat de overheid de inzet van moderne geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) moet stimuleren.

Belangrijkste speerpunten en activiteiten:

• Het bieden van ondersteuning en het adviseren van leden bij technische vraagstukken en wet- en regelgeving;
• Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies;
• Het bieden van een krachtig netwerk en platform
• Collectieve belangenbehartiging en (politieke) lobby op nationaal niveau, onder andere via intensieve contacten met diverse ministeries en de RDW;
• Collectieve belangenbehartiging en (politieke) lobby op internationaal via de Europese koepel­organisatie autofabrikanten ACEA en wereld­organisatie OICA;
• Actieve participatie in de Mobiliteitsalliantie, Formule E-Team, Waterstofplatform, Platform voor Biobrandstoffen, Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, ADAS Alliantie en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur om zo het geluid van de industrie te laten horen;
• Belangenbehartiging van de leden in Auto Recycling Nederland (ARN);
• Het zorgdragen voor een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW;
• Deelname aan brancheplatform INDI. Het INDI platform is een initiatief van RAI Vereniging en BOVAG en vormt het centrale verzamel-, validatie en uitwisselpunt van NAW-gegevens voor importeurs en dealers binnen het merkkanaal;
• Deelname aan brancheplatform Vereniging Reparatie en Onderhoud Leaseobjecten / Vereniging ROB;
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (Meet & Greet) voor leden;
• Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren;

Lees meer over de standpunten van Personen­auto's en Lichte Bedrijfs­wagens

Ledenlijst

Een overzicht van de aangesloten leden van de sectie Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens

Leden RAI Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens

Bestuur Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens

Het bestuur van de sectie bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter

  Huub Dubbelman

  Dubbelman Consultancy

 • Vice-voorzitter

  Léan Verstoep

  Kia Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Frank Krol

  Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Geordy Bloem

  NIMAG B.V.

 • Bestuurslid

  Anouk Poelmann

  Renault Nederland N.V.

 • Bestuurslid

  Herrik van der Gaag

  Volvo Cars Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Jan Koopman

  Pon's Automobielhandel B.V.

Relevante downloads

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn