Nieuws

Europees wettelijk kader van de elektrische fiets (voorlopig) gered van de ondergang

De elektrische fiets dreigde juridisch vogelvrij te worden. Dankzij de inspanningen van onze Europese koepel­organisatie CONEBI is dit gelukkig voorkomen. De Europese herziening van de Machinerichtlijn nadert de laatste officiële stappen in het besluitvormingsproces.

Europees wettelijk kader van de elektrische fiets (voorlopig) gered van de ondergang

Na de trialoogonderhandelingen van de afgelopen maanden tussen de onderhandelaars vanuit de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad (van alle regeringen van de 27 EU-lidstaten), is er op 15 december 2022 een akkoord bereikt. Vervolgens heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten (COREPER) op 25 januari 2023 ook zijn goedkeuring gegeven aan de definitieve compromistekst van de nieuwe machineverordening, die de huidige machinerichtlijn in de toekomst zal intrekken. Een belangrijke stap omdat daarmee de tekst van het bereikte akkoord ook openbaar wordt (zie bijlage).

CONEBI is er succesvol in geslaagd om zowel het Europees Parlement als de Raad aan te bevelen om de elektrische fiets binnen het toepassingsgebied van de nieuwe EU-machineverordening te houden. Dat was nodig omdat de Europese Commissie in 2021 had voorgesteld om voertuig­en zoals de elektrische fiets uit te sluiten en er op dit moment geen beter geschikte Europese wetgeving is.

Dit zal een impact hebben op het behoud van hun status als fiets, tenminste totdat de Europese personal mobility devices (PMD) discussie begint. Die PMD-discussie gaat mogelijk leiden tot een Europees LEV-kader voor lichte elektrische voertuig­en. Vooralsnog is niet duidelijk of de elektrische fiets wel of niet in dit kader meegenomen gaat worden. Eind dit jaar zal de Europese Commissie naar verwachting starten met het uitvoeren van een zogenaamde ‘Impact Assesement’ en zullen er meer details naar buiten komen.

Hieronder vindt u de link naar het CONEBI-standpunt van 3 mei 2021 over het oorspronkelijke voorstel voor de EU-machinewetgeving, dat tot veel onzekerheid in de industrie zou hebben geleid:

Voorstel voor nieuwe EU-machinewetgeving leidt tot onzekerheid in de industrie – Conebi

Volgende te verwachten stappen voor de Europese Machineverordening:

  • Stemming in maart in de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement.
  • Stemming in april in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
  • De formele goedkeuring door de lidstaten (in de Raad) zou kort daarna moeten volgen.
  • De verordening treedt vervolgens in werking op de20e dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
  • Nadat de formele stappen van goedkeuring zijn voltooid, hebben de lidstaten 42 maanden de tijd om de regels van de nieuwe verordening toe te passen (naar verwachting eind 2026/begin 2027).

De leden van de E-Bike werkgroep van CONEBI worden door het CONEBI-secretariaat op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Relevante downloads