Nieuws

Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) – wat betekent het voor u?

De Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage, bekend als CSRD, treedt in werking en heeft grote impact op bedrijven. Dit betekent dat bedrijven moeten laten zien wat ze doen voor het milieu, hun medewerkers en hoe ze hun bedrijf besturen. Om onze leden hierbij zo goed mogelijk te helpen, delen we relevante informatie en hulpmiddelen die kunnen helpen bij het naleven van de CSRD-richtlijn.

Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) – wat betekent het voor u?

Wat is de CSRD?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het is een Europese regel die bedrijven verplicht om vanaf 2024 uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheid. Dit betekent dat bedrijven moeten laten zien wat ze doen om het milieu te beschermen, hoe ze met hun medewerkers omgaan en hoe ze hun bedrijf besturen. Het doel is om ervoor te zorgen dat bedrijven transparanter en verantwoorder zijn over hun impact op de wereld. Ook als uw bedrijf niet rapportageplichtig is, kunt u hiermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat grote klanten, banken of verzekeraars deze informatie van u willen.

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

De duurzaamheidsrapportage gaat gefaseerd in voor verschillende type bedrijven:

  • Vanaf boekjaar 2024 is het verplicht voor bedrijven die eerder aan de voor NFRD-regeling (niet financiële rapportage) moesten voldoen.
  • Vanaf boekjaar 2025 is het verplicht voor grote bedrijven die voorheen buiten de NFRD vielen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:
    • Meer dan 250 werknemers;
    • Meer dan € 50 miljoen omzet per jaar;
    • Meer dan € 25 miljoen op de balans.
  • Vanaf boekjaar 2026: is het ook voor beursgenoteerde MKB-bedrijven verplicht.

CSRD-format van BOVAG

Om bedrijven in de mobiliteits­sector te helpen met deze nieuwe verplichting, heeft BOVAG een handig format ontwikkeld. Dit format, dat vandaag is gepresenteerd, helpt kleine en middelgrote bedrijven om eenvoudig en efficiënt de benodigde gegevens te delen. Het format is gemaakt in samenwerking met banken, verzekeraars en andere partijen in de mobiliteits­sector. Daarnaast heeft BOVAG een speciale rapportagetool ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe regels en een FAQ.

CSRD-themabijeenkomst RAI Vereniging

RAI Vereniging neemt leden dit najaar graag mee in het vertalen van de complexe CSRD wetgeving naar concrete acties. Het onderwerp komt terug in de verschillende sectiebesturen van RAI Vereniging en wij organiseren dit najaar een themabijeenkomst over CSRD voor onze leden. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe regelgeving, het belang ervan en hoe het brancheformat u eventueel kan helpen bij de implementatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Voor vragen hierover, neem contact op met Jeroen de Liefde | 06-108 055 12.