Nieuws

Sectie Fietsen op BNR: stimuleer zakelijke fiets

ALD Automotive publiceerde vorige week een fietsonderzoek waaruit blijkt dat steeds meer werknemers de kans krijgen om een fiets te leasen. Het onderzoek, laat positieve ontwikkelingen op het gebied van leasefietsregelingen binnen bedrijven zien maar ook dat er ruimte is voor verdere groei. Het rapport was een mooie aanleiding voor de sectie Fietsen om aan te schuiven bij het radioprogramma BNR Mobility en daar haar betoog om de zakelijke fiets niet alleen de faciliteren maar nu ook te stimuleren toe te lichten.

Sectie Fietsen op BNR: stimuleer zakelijke fiets

Uitdagingen bij de implementatie van leasefietsregelingen

Volgens het onderzoek kreeg slechts 18% van de werknemers vier jaar geleden de mogelijkheid om een leasefiets te nemen, terwijl dit percentage inmiddels is gestegen tot 33%, wat neerkomt op ongeveer een derde van alle werknemers. Hoewel deze groei als hoopgevend wordt beschouwd, benadrukt Lonneke van der Horst van ALD Automotive dat er nog meer potentieel is om de regeling verder uit te breiden.

Van der Horst merkt op dat de implementatie van een leasefietsregeling binnen bedrijven vaak een langdurig proces is, vanwege de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden zoals de ondernemingsraad (OR). Ze benadrukt dat de groeiende acceptatie van de leasefiets niet vanzelfsprekend is en dat er inzet nodig is om het aanbod nog verder te vergroten.

Niet alleen maar faciliteren maar ook stimuleren

Remco Tekstra, sectie­manager fietsen bij de RAI Vereniging, voegt toe dat hoewel de groei bemoedigend is ook ongeveer de helft van de werknemers nog steeds geen toegang heeft tot een leasefiets. De huidige groei is voortgekomen uit de interesse en behoefte van zowel werkgevers als werknemers, zonder extra stimulans vanuit de overheid. We zijn nog steeds ver verwijderd van de aantallen van de oude fiets-van-de-zaak-regeling dus om hiernaartoe te groeien en ook invulling te geven aan de fietsdoelstelling van de overheid is stimuleren een logische volgende stap.

Een van de obstakels lijkt het wegvallen van de belastingvrije kilometervergoeding te zijn, die plaatsvindt wanneer werknemers een fiets van de zaak kiezen. Dit vervallen van de vergoeding wordt door sommigen als ontmoedigend ervaren, waarbij de voordelen van de fiets van de zaak in de schaduw komen te staan vanwege het verlies van de kilometervergoeding.

RAI-sectie Fietsen pleit dan ook voor het behoud van de belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers die gebruik maken van een fiets van de zaak. Dit zou als stimulans kunnen dienen om meer werknemers aan te moedigen de fiets van de zaak te omarmen. Dat hier een stimulerend effect van uitgaat laten onze buurlanden zien want in zowel België als Duitsland is een dergelijke constructie een groot succes. Tekstra wijst erop dat actieve mobiliteit niet alleen positieve milieu-impact heeft, maar ook bijdraagt aan de gezondheid.

Inflatie en financiële overwegingen stimuleren fietsgebruik

Uit het onderzoeksrapport van ALD Automotive komt tevens naar voren dat de stijgende inflatie in Nederland een positief effect heeft op het gebruik van de fiets en e-bike voor woon-verkeer. In 2021 gaf slechts 21 procent van de respondenten aan de fiets of e-bike te verkiezen boven de auto vanwege de lagere kosten. Dit jaar is het percentage gestegen naar 28 procent. Terwijl vitaliteit traditioneel de belangrijkste motivatie was om voor de fiets te kiezen, speelt nu ook de financiële factor een steeds grotere rol bij de mobiliteits­keuzes van werknemers.

Het aanbod van leasefietsen groeit en de voordelen ervan worden erkend, maar er is nog steeds werk aan de winkel om meer werknemers te betrekken en de regeling verder te optimaliseren volgens Tekstra. Terwijl de discussie voortduurt, lijkt het stimuleren via de belastingvrije kilometervergoeding en het onderstrepen van gezondheidsvoordelen een stap in de goede richting.

Luister de aflevering van BNR Mobility hier terug.