Nieuws

Sectie Fietsen verwelkomt nieuwe bestuursleden en voorzitter

Tijdens de laatste ledenvergadering van de sectie Fietsen zijn Eric Schuurman (Accell) en Paul Vreeburg (Gazelle) door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij vullen hiermee de vacatures in die waren ontstaan door het vertrek van Epco Vlugt en de overstap van Huub Lamers naar het hoofdbestuur van RAI Vereniging. Tijdens de laatste bestuursvergadering is Paul Vreeburg tevens aangewezen als voorzitter van de sectie Fietsen.

Sectie Fietsen verwelkomt nieuwe bestuursleden en voorzitter

Blik op de toekomst

Eric Schuurman, managing director Western Europe bij de Accell Group, treedt toe als algemeen bestuurslid. Paul Vreeburg, algemeen directeur bij Koninklijke Gazelle N.V., is naast zijn verkiezing tot bestuurslid ook door het sectiebestuur aangewezen als nieuwe voorzitter van de sectie. We heten Eric en Paul van harte welkom en waarderen hun bereidheid om zich belangeloos in te zetten voor de fiets­industrie en het collectief. Continuïteit is van groot belang voor de sectie Fietsen en met 2 nieuwe gezichten is de sectie klaar voor de toekomst. De komende tijd zullen we Paul en Eric nader aan jullie voorstellen.

Dank voor de inzet

Huub Lamers neemt met zijn verkiezing tot bestuurslid in het hoofdbestuur van RAI Vereniging afscheid van de sectie Fietsen. Hij maakte sinds 2015 deel uit van het bestuur waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. Epco Vlugt zijn bestuurspositie is na zijn vertrek bij Accell op 1 mei jl. ook vrijgekomen. Samen met de overige bestuursleden René Veenhuizen (Shimano Benelux), Charles Drapers (Pointed), Petra de Fluiter (Trek Benelux), Jack Duis (CST) en Stefan Treling (Schwalbe Nederland) danken we Huub en Epco voor de tijd en energie die zij aan de sectie hebben besteed. Tijdens de volgende ledenvergadering zullen we hen op een passende manier bedanken en uitzwaaien.