Technische eisen aan elektrisch aangedreven brom- en motorfietsen

Dossier

Technische eisen aan elektrisch aangedreven brom- en motorfietsen

Een gemotoriseerde tweewieler, zoals een snor-, brom- en motorfiets, is een motor­voertuig van de categorie L.

Indien een volledig elektrisch aangedreven voertuig van de categorie L in grotere aantallen nieuw geproduceerd en/of geïmporteerd wordt voor de Nederlandse markt, zijn er in principe twee mogelijkheden om door de Dienst wegverkeer (RDW) toegelaten te worden tot de Nederlandse weg.
Via een:

 • Europese type­goedkeuring (ETG), aantal voertuig­en: onbeperkt;
 • Nationale kleine serie type­goedkeuring (NKS), afhankelijk van de voertuig­categorie (zie ook bijlage III van Kaderverordening 168/2013) is het aantal voertuig­en: maximaal 30 tot 150 stuks per voertuig­type per jaar;

Fiets of bromfiets?

De fiets met elektrische trapondersteuning, ook bekend als EPAC (Electrically Power Assisted Cycle), wordt overeenkomstig de bepalingen in de Europese Kaderverordening 168/2013 (v.h. Richtlijn 2002/24) over bromfietsen voor de Wegenverkeers­wet in Nederland beschouwd als een fiets mits het vermogen van de elektromotor niet meer bedraagt dan 0,25 kW en de maximumsnelheid niet meer is dan 25 km per uur.
Is dat niet het geval, dan wordt de EPAC gezien als een bromfiets (voertuig­categorie L1e), respectievelijk een gemotoriseerd rijwiel (voertuig­subcategorie L1e-A, mits het vermogen van de elektromotor niet meer bedraagt dan 1 kW en de maximumsnelheid niet meer is dan 25 km per uur), respectievelijk een speed-pedelec (een rijwielen met trapaandrijving van de voertuig­subcategorie L1e-B).

Bromfiets, snorfiets of motorfiets?

Indien het voertuig een door de constructie bepaalde maximumsnelheid heeft van ten hoogste 45 km/uur en een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW, dan wordt het voertuig volgens de bepalingen in Kaderverordening 168/2013 (v.h. Richtlijn 2002/24) voor de Wegenverkeers­wet in Nederland beschouwd als een bromfiets. Is de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van de bromfiets ten hoogste 25 km/uur, dan is het voertuig op basis van het Reglement verkeers­regels en verkeers­tekens 1990 (RVV 1990) een snorfiets en hoeft men in Nederland geen helm te dragen.
Indien het tweewielige voertuig een door de constructie bepaalde maximumsnelheid heeft van meer dan 45 km/uur, dan is het een motorfiets.

Technische eisen bij een Europese type­goedkeuring

Motorfietsen (en vanaf 1-1-2017 ook bromfietsen) moeten voor het verkrijgen van een Europese type­goedkeuring voldoen aan de eisen genoemd in bijlage II van Kaderverordening 168/2013.
Voor alle soorten bromfietsen kan tot en met 31 december 2016 nog een Europese type­goedkeuring afgegeven worden op basis van Kaderrichtlijn 2002/24.
Bijlage I van de Europese kaderRichtlijn 2002/24 bevat een lijst van voorschriften - en indien van toepassing een verwijzing naar bijzondere Richtlijnen - voor het verkrijgen van een type­goedkeuring van voertuig­en van de categorie L. Voor voertuig­en met een elektrische aandrijving zijn in deze lijst een aantal rubrieken uitgezonderd. Dit betreft een aantal technische eisen gerelateerd aan de verbrandingsmotor, zoals:

 • maatregelen tegen luchtverontreiniging
 • eisen aan brandstofreservoir
 • eisen aan het geluidsniveau en de uitlaatinrichting

De overige voorschriften in bijlage I zijn zowel voor gewone brom- en motorfietsen met verbrandingsmotor, als volledig elektrische aangedreven brom- en motorfietsen van toepassing. Dit zijn bijvoorbeeld voorschriften voor:

 • de te nemen maatregelen tegen opvoeren van brom- en motorfietsen
 • de elektromagnetische compatibiliteit
 • de banden en reminrichting
 • de verlichting en/of geluidssignaalinrichting
 • de snelheidsmeter
 • de voorgeschreven opschriften zoals het framenummer
 • het bepalen van het maximumkoppel en nettomaximumvermogen, de door de constructie bepaalde maximum snelheid en massa's en afmetingen

Meer informatie over de Europese type­goedkeuring voor gemotoriseerde 2- en 3-wielers is hier te vinden.

Technische eisen bij een Nationale kleine serie type­goedkeuring
Hiervoor heeft men bijlage IV van de Regeling Voertuig­en nodig.