Nieuws

Betaalbaarheid mobiliteit onder druk

''De betaalbaarheid van mobiliteit staat steeds meer onder druk". Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in reactie op de Prinsjesdagstukken voor 2023. Niet alleen consumenten worden hard getroffen door de sterk gestegen prijzen, ook ondernemers hebben het hierdoor steeds moeilijker. Tot frustratie van veel ondernemers gaan de kosten komende jaren nog verder omhoog, onder meer door het afschaffen van de belastingvrijstelling op een nieuwe conventionele bestel­wagen. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck dringt er bij het kabinet op aan om duurzame mobiliteit voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kan door naast elektrisch, meer ruimte te bieden voor betaalbare alternatieve zuinige vervoersmiddelen en brandstoffen. Goed voor de portemonnee én goed voor de leefomgeving.

Betaalbaarheid mobiliteit onder druk

Mobiliteit verbindt en houdt de samenleving in beweging. Mobiliteit wordt echter voor een steeds grotere groep reizigers en ondernemers onbetaalbaar, waardoor mobiliteits­armoede toeneemt. Onder meer de sterk stijgende energiekosten, hoge inflatie en eenzijdige focus van het kabinet op elektrificatie van mobiliteit zorgen ervoor dat ondernemers en reizigers gebukt gaan onder snel stijgende kosten en beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.

Brede focus

“De enige manier om vast te houden aan de klimaatdoelen en mobiliteit komende jaren betaalbaar te houden, is door een techniek neutraal mobiliteits­beleid”, aldus Van Eijck. “Zet in op meerdere technologieën, zoals waterstof, (plug-in) hybride en alternatieve duurzame brandstoffen. Stimuleer ook het gebruik van de fiets en scooter voor korte tot middellange afstanden. Zo neemt de keuzevrijheid toe, kunnen meer consumenten en ondernemers direct COշ besparen en dalen de kosten.”

Fiscale prikkels

De mobiliteits­industrie is erop gebrand om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te behalen. Voor veel ondernemers en reizigers is zero emissie komende jaren echter nog geen optie. Van Eijck: “Er zijn voor hen volop duurzame en meer betaalbare alternatieven beschikbaar, maar deze maken onvoldoende onderdeel uit van het kabinetsbeleid.” Zo is het kabinet van plan per 2025 de bestaande vrijstelling op de aanschaf­belasting (bpm) op conventionele bestel­wagens te laten vervallen om daarmee de aankoop van elektrische bestel­wagens te stimuleren. Voor veel ondernemers is dit echter nog geen alternatief, waardoor zij straks gemiddeld 11.000 euro meer voor hun bestel­wagen kwijt zijn.

Ook het wegtransport moet door de invoering van 'zero-emissie stadslogistiek zones' komende jaren snel elektrificeren, terwijl de noodzakelijke laadinfrastructuur en toereikende netcapaciteit nog ontbreken. “Dit maakt een rendabele inzet voor velen nog onmogelijk.” Zuinige plug-in hybride trucks zijn bewezen effectief, maar mogen slechts tot 2030 worden ingezet.

Accijnsverlaging

RAI Vereniging steunt het besluit om de huidige tijdelijke accijnsverlaging voor diesel en benzine te verlengen tot medio 2023. Van Eijck: “Zorg daarnaast voor een permanente accijnsverlaging op schonere hernieuwbare brandstoffen, zoals synthetische benzine. Hierdoor gaan de kosten voor deze brandstoffen omlaag, stimuleer je het gebruik en wordt meer COշ bespaard.”

Meer aandacht voor tweewielers

RAI Vereniging wil ook dat de inzet van elektrische scooters en fietsen over korte tot middellange afstanden wordt vergroot. Zo moet de bestaande lease regeling voor fietsen worden vereenvoudigd en aanvullend verbreed met elektrische scooters om meer mensen te prikkelen om deze schone goedkopere vervoersmiddelen te pakken. Dat geldt ook voor de inzet van (elektrische) motorfietsen die dankzij hun omvang en wendbaarheid, ideaal zijn voor woon-werkverkeer in en rondom de stad. Door net als in andere landen in Europa de rijbewijseisen voor motorfietsen te verlagen, verlaag je de drempel om op de motor te stappen. Hiermee gaat de filedruk omlaag en vermindert de uitstoot.