Nieuws

Bijna twee derde motorbezitters ouder dan 45 jaar

Nederland telt per 1 januari dit jaar 703.000 motorfietsen. Dat zijn er 9 procent meer dan in 2019. In vrijwel alle leeftijdsgroepen, zowel bij jongeren als ouderen groeide het motorbezit. Inmiddels is 64 procent van de eigenaren van een motorfiets ouder dan 45 jaar. Twee op de tien motorrijbewijshouders is vrouw.

Bijna twee derde motorbezitters ouder dan 45 jaar

Volgens het CBS is 28 procent van de motorbezitters tussen de 55 en 65 jaar oud en is 21 procent tussen de 45 een 55 jaar. Opvallend is de populariteit van de motorfiets bij 65-plussers. Daar steeg het bezit van 70.000 in 2019 naar 108.000 begin dit jaar. Vooral 75- tot 85-jarigen hebben steeds vaker een motorfiets op hun naam staan. Met 17.000 waren dat er 80 procent meer dan begin 2019.

Ook het aantal motorfietsen bij jongeren van 18 tot 25 jaar is de afgelopen jaren toegenomen tot 23.000 begin 2024. Dat is 30 procent meer dan vijf jaar eerder, en 8 procent meer dan begin 2023.

Leeftijd motoren

Bijna 25 procent van de motoren in bezit van een 18- tot 25-jarige is jonger dan vijf jaar. Slechts 2 procent van de voertuig­en is veertig jaar of ouder. Bij oudere motorbezitters is deze verdeling anders: Ruim 1 op de 4 motorfietsen van 65-plussers is veertig jaar of ouder, en 38 procent is tussen de 20 en 40 jaar oud. Jonge motorfietsen zijn minder in trek binnen deze leeftijdsgroep.

Meer vrouwen met A-rijbewijs

De toename in het motorfietsbezit onder 65-plussers is ook terug te zien in het rijbewijsbezit. Begin 2024 hadden 370.000 mensen in deze leeftijdsgroep een motorrijbewijs, 28 procent meer dan vijf jaar eerder. Bij 18- tot 25-jarigen nam het rijbewijsbezit in die periode met 24 procent toe van ruim 23.000 naar 29.000.

Gemiddeld is een op de vijf motorrijbewijshouders vrouw. Tussen 2019 en 2024 nam het aantal vrouwen met een A-rijbewijs met 11 procent toe. Er waren vooral meer 55-plus-vrouwen met een motorrijbewijs: 50 procent meer dan vijf jaar eerder. Maar ook bij vrouwen tot 25 jaar nam het aantal motorrijbewijzen met 32 procent toe.