Nieuws

Congres Mobiliteits­transitie

Op 31 mei organiseert ProMedia het Congres Mobiliteits­transitie in Den Haag. Tijdens dit congres staat de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit centraal.

Congres Mobiliteitstransitie

Aan de orde komen vragen als:

  • Hoe zorgen we ervoor dat Nederland bereikbaar én leefbaar blijft?
  • Wat zijn de opgaven op het gebied van bouw, infra en mobiliteit?
  • Hoe krijgen gemeenten hun inwoners mee met die transitie?
  • En wat zijn de innovaties die kunnen zorgen voor de noodzakelijke versnelling?

Vier pijlers

Tijdens het Congres Mobiliteits­transitie ’22 kunnen deelnemers in gesprek gaan met stakeholders in deze transitie over de uitdagingen en vooral de kansen die er liggen voor een mobiliteits­systeem dat duurzaam en verkeers­veilig is. Uiteindelijk draagt dit bij aan de leefbare stad en regio. Het congresprogramma wordt opgebouwd uit vier pijlers:

  • parkeren
  • hubs
  • brede welvaart
  • verduurzaming

Sprekers

Tot de sprekers behoren onder andere:

Meer informatie of deelname aan het congres