Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Dossier

Motorrijtuigen­belasting (MRB)

De motorrijtuigen­belasting (MRB) is een houderschaps­belasting die periodiek betaald moet worden voor ieder voertuig dat gebruikt maakt van de openbare weg.

De belasting is verschuldigd voor personen­auto’s, bestel­auto’s, motorfietsen, vracht­auto’s, aanhang­wagens boven de 750 kilo (geen caravans/woon­wagens), kampeer­auto’s, bussen en rijdende winkels. Voor wegenbouwmachines en landbouwmachines hoeft geen MRB te worden betaald.

Deze belasting heeft het gewicht van het voertuig als grondslag. De MRB wordt vervolgens opgehoogd met provinciale opcenten die kunnen verschillen per provincie. Ook deze belasting kent vrijstellingen voor zuinige auto’s en maakt onderscheid naar brandstof.

Vrijstelling of vermindering van MRB

Personen­auto’s die geen CO2 uitstoten zijn in 2020 vrijgesteld van motorrijtuigen­belasting. Deze vrijstelling geldt tot en met 2024. In 2025 betalen elektrische auto’s 25% motorrijtuigen­belasting en vanaf 2026 100% motorrijtuigen­belasting.

Zuinige PHEV’s (≤50 g/km) betalen in ieder geval tot en met 2024 een zogenaamd ‘halftarief’. In 2025 moet voor deze auto’s 75% van het tarief betaald worden en daarna 100% van het tarief. Tot 1 januari 2021 wordt voor het gereduceerde MRB-tarief de grenswaarde van 50 g/km CO2 op basis van de NEDC/NEDC2.0 waarde gehanteerd. Vanaf 1 januari 2021 wordt een overgangsrecht gecreëerd. Voor nieuwe registraties in 2021 zal de WLTP-uitstoot met grenswaarde 50 g/km CO2 als grondslag dienen.

In de MRB zullen verschillende tarieven gehanteerd blijven voor de verschillende brandstofsoorten. De dieseltoeslag in de MRB-tarieven blijft van kracht.

Fijnstoftoeslag diesel­auto’s

De toeslag voor vervuilende diesel­auto’s in de MRB die oorspronkelijk op 1 januari 2019 zou ingaan, is vanwege problemen bij de Belastingdienst tot nader order uitgesteld. Het is niet bekend wanneer deze problemen bij de Belastingdienst zijn opgelost. De eerder aangekondigde uitgestelde ingangsdatum van 1 januari 2020 is nu vervangen door de zinsnede dat “deze toeslag geldt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip”.

De hoogte van de toeslag voor diesel personen­auto’s en bestel­auto’s is 19% van de motorrijtuigen­belasting, inclusief de provinciale opcenten. De toeslag in de MRB geldt voor diesel personen­auto’s en diesel bestel­auto’s zonder roetfilter met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km (resp. 10 mg/kWh = Euro VI grenswaarde voor bedrijfs­wagenemissietoelating).

Bestel­auto's

Een bestel­auto is een voertuig dat hoofdzakelijk is ingericht voor het vervoer van goederen en die een maximum toegestane massa heeft van 3.500 kg of minder. Om voor de lagere MRB voor de bestel­auto in aanmerking te komen moet de inrichting aan een aantal eisen voldoen en moet het voertuig ‘meer dan bijkomstig in het kader van de onderneming’ worden gebuikt.

Oldtimers

Motorrijtuigen van 40 jaar en ouder zijn vrijgesteld van motorrijtuigen­belasting. Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vracht­auto’s en kampeer­auto’s. Daarnaast is er een overgangsregeling voor personen- en bestel­auto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vracht­auto’s met datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987. Deze voertuig­en komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Voor diesel­auto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat voor personen­auto’s en bestel­auto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPG installatie en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de overgangsregeling voor benzine­auto’s van toepassing worden.

Vracht­auto’s

De motorrijtuigen­belasting voor vracht­auto’s is afhankelijk van de koppelinrichting, de toegestane maximummassa, de soort vering, het aantal assen, de euronorm en een eventueel recht op vrijstelling. Vracht­auto’s met een elektromotor of een waterstofmotor zijn vrijgesteld van motorrijtuigen­belasting; hybride motoren zijn niet vrijgesteld van motorrijtuigen­belasting.

Sinds 1 januari 2016 worden voertuig­en van meer dan 3,5 ton GVW waarvan de cabine groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, fiscaal gezien als personen­auto en niet langer als vracht­auto. Dit houdt in dat deze auto’s onder het hogere MRB-tarief voor personen­auto’s vallen.