Onderdelen gemotoriseerde tweewielers

Dossier

Onderdelen gemotoriseerde tweewielers

In de Nederlandse voertuig­wetgeving zijn verkoopverboden opgenomen. Deze verkoopverboden staan in de Regeling Voertuig­en. Zo is er ook een verkoopverbod voor nieuwe technische eenheden of onderdelen voor bromfietsen, motorfietsen of driewielige motorrijtuigen.

Verbod op het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen

Per 1 september 2020 geldt ook een expliciet verbod op het in gebruik nemen van niet-goedgekeurde voertuig­en of onderdelen of niet-goedgekeurde voorzieningen op voertuig­en die bedoeld zijn voor gebruik op de weg. Dit verbod staat in artikel 32 van de Wegenverkeers­wet.

Voor leveranciers van onderdelen voor gemotoriseerde tweewielers is in het bijzonder artikel 4.2 relevant. Dit verkoopverbod is in 2001 geïntroduceerd nadat de Europese type­goedkeuring voor gemotoriseerde tweewielers is verwerkt in het toenmalige Voertuig­reglement.

De bepalingen in de huidige Regeling Voertuig­en (en het toenmalige Voertuig­reglement) komen er op neer dat het verboden is om voor voertuig­en met een Europese type­goedkeuring onderdelen en technische eenheden te koop aan te bieden of af te leveren die niet een EU-goedkeuring en de vereiste merken en aanduidingen hebben. Een origineel onderdeel/technische eenheid heeft ‘automatisch’ een EU-goedkeuring. Een niet-origineel onderdeel/technische eenheid daarvoor moet dus altijd apart typegekeurd worden.

Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen en technische eenheden van een bromfiets/motorfiets (en alle overige voertuig­en die onder Richtlijn 92/61, Richtlijn 2002/24 of Verordening (EU) 168/2013 vallen) aan de definitie voldoen en een verkoopverbod kennen:

  • Luchtband
  • Verlichtings- en lichtsignaalinrichting (alle lampen en reflectoren)
  • Achteruitkijkspiegel
  • Brandstoftank
  • Uitlaatinrichting
  • Vervangingskatalysator
  • Geluidssignaalinrichting (claxon)
  • Veiligheidsgordel
  • Ruit

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving. Meer informatie is beschikbaar op de ILenT website.

Brief regering over ILT Onderzoek voertuig­verlichting

Op 10 september 2019 heeft de regering de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek van de ILT naar voertuig­verlichting.

Hierin staat o.a.:
Uit het onderzoek bleek dat de bezochte (auto) handelaren voertuig­verlichting verkochten zonder een E-merk. Om de consument te informeren dat deze lampen niet op de openbare weg mochten worden gebruikt gaven zij zelf op de verpakking aan dat dit niet mocht. Deze bedrijven veronderstelden dat zij hiermee de consument juist hadden voorgelicht en dat het aan de consument was om de keuze te maken welke soort verlichting er voor welk doel werd aangeschaft. De bedrijven handelden op deze wijze op basis van eerdere communicatie met de ILT.

Door de ILT is in het verleden aangegeven dat dergelijke verlichting die niet was voorzien van het E-merk, wel verkocht mocht worden zolang aan een afnemende partij (waaronder de consument) duidelijk werd gemaakt dat deze voertuig­verlichting niet op de openbare weg mag worden gebruikt. Deze interpretatie van de wetgeving bleek gaande het EU toezichtsproject echter onjuist. Alleen de fabrikant mag bepalen waar de verlichting voor gemaakt is en niet de importeur of distributeur.

De ILT heeft aan de bedrijven die het betreft kenbaar gemaakt dat dit niet mag en dat alle verkeers­producten die worden verkocht voor gebruik op de openbare weg moeten voldoen aan de wettelijke eisen die aan het product zijn gesteld. Dit houdt in dat het product moet zijn voorzien van een E-merk dat is aangebracht door de fabrikant.
De ILT heeft de betrokken bedrijven tot 1 november de tijd gegeven om de zaken aan te passen. Vanaf 1 november kunnen bedrijven weer een inspectie verwachten. De ILT zal zowel de consument als andere spelers op deze markt, zoals de ANWB, Bovag, de Consumentenbond en Veilig Verkeer Nederland, nader informeren over deze voertuig­verlichting.

De volledige brief kunt u hieronder downloaden.

Relevante downloads