Rapport Potentie Motor

Rapport Potentie Motor

Onderzoeken

In opdracht van RAI Vereniging heeft Moventem een onderzoek over de potentie van de motor als (deel)oplossing van het fileprobleem uitgevoerd. De doelgroep van het onderzoek is tweeledig en bestaat uit alle inwoners die minimaal één dag per week met de auto naar het werk reizen en uit motorbezitters. De dataverzameling heeft plaatsgevonden via een landelijk dekkend consumentenpanel. Download onderstaande het onderzoeksrapport.

Relevante downloads