Standpunten

Duurzame en gezonde mobiliteit

Standpunten sectie Motoren

De nu volgende notitie geeft de standpunten weer van de sectie Motoren op de belangrijkste thema’s in het kader van duurzame, gezonde mobiliteit. Realisatie van deze standpunten zou moeten leiden tot een beleid dat duurzame en gezonde mobiliteit in Nederland tot een realiteit maakt.

Duurzame mobiliteit

Standpunten met betrekking tot duurzame mobiliteit

 • Verlaag eisen motorrijbewijs voor automobilisten
 • De overgang naar elektrische motoren zou gestimuleerd moeten worden via een aanschafsubsidie of een fiscaal voordeel
 • De inzet van emissiearme hernieuwbare brandstoffen moet worden gestimuleerd
 • Geluidsoverlast door motorfietsen moet effectief worden aangepakt
 • De Europese ASEP geluidstest moet aangescherpt worden en de reikwijdte moet uitgebreid worden met aftermarket uitlaten
 • Pakkans overtreders moet worden verhoogd

Veiligheid

Standpunten met betrekking tot veiligheid

 • Inzet van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) moet fiscaal gestimuleerd worden
 • Bij de verdere ontwikkeling van geavanceerde voertuig­systemen moet rekening gehouden worden met de specifieke rij-eigenschappen van een motor
 • Infrastructuur en rijopleidingen essentiële onderdelen veiligheidsbeleid
 • Vervolgtrainingen vergroten verkeers­inzicht en veiligheid motorrijders
 • Invoering APK voor motorfietsen belangrijk instrument voor verbeteren voertuig­veiligheid
 • Verplichte registratie tellerstanden motorfietsen verbetert verkeers­veiligheid

Download hieronder een uitgebreide standpuntennotitie.

Relevante downloads