Nieuws

50 miljard nodig voor transitie transportsector naar elektrisch vervoer

De totale investeringskosten voor de overgang van diesel naar elektrisch gaat de transportsector ruim € 50 miljard euro kosten. Dit is een van de conclusies van de nieuwe sectorstudie ‘Verleg je horizon’ voor transport en logistiek van TVM en ING. De studie is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Panteia.

50 miljard nodig voor transitie transportsector naar elektrisch vervoer

Deze sectorstudie gaat in op de kostenverhogingen, de maatschappelijke uitdagingen die daaraan ten grondslag liggen en de manier waarop koplopers in de transportsector hierop inspelen. Het maakt duidelijk wat de strategische ontwikkelpaden zijn voor bedrijven om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en geeft handvatten om hierop actie te nemen.

Naar verwachting zullen er in 2030 ruim 11.000 zero-emissie vracht­auto’s (>3,5 ton) nodig zijn om het toenemende aantal zero-emissiezones te bevoorraden. De kosten van deze 11.000 ZE-voertuig­en, inclusief de benodigde laadinfrastructuur, schat Panteia in op €3,3 miljard.

2 ton per truck

Alle vracht­voertuig­en omzetten van diesel naar elektrisch kost ca. €33,6 miljard extra. Dit komt neer op ongeveer €200.000 extra kosten per truck. Het betreft zowel de investering in het duurdere voertuig als de aanschaf van laadinfra. De €33,6 miljard komt bovenop de €20,6 miljard die de sector ‘gewoonlijk’ kwijt zou zijn als alle vracht­voertuig­en worden vervangen voor een dieselvariant. De totale investeringskosten voor het aanschaffen van al deze elektrische vracht­voertuig­en ligt dus op €54,2 miljard. Transport- en logistieke bedrijven komen hierdoor voor grote financieringsuitdagingen te staan, concluderen de samenstellers.

Onzekerheid

Deze maatschappelijke en economische uitdagingen voeden de onzekerheid voor de sector. Veel transport- en logistieke bedrijven worstelen met vragen zoals wanneer en op welke manier moet ik investeren in zero-emissie vervoer, hoe ontwikkelt de arbeids­markt zich en welke invloed heeft dat op mijn organisatie? Andere relevante vragen zijn: wat gaat het nieuw te vormen kabinet doen en welke route moet ik volgen als nieuwe technologieën breed beschikbaar komen?

Financiële risico’s

De kernvraag is nu of bedrijven zich zorgen moeten maken over de consequenties van die kostenstijgingen, het bijbehorende financieringsvraagstuk en de uitdagingen die de energietransitie, de arbeids­markt en de digitalisering met zich meebrengen.

De kostprijs van transport gaat immers omhoog en veel bedrijven zetten in op efficiencyverbetering en schaalvergroting om kostenstijgingen op te vangen. Dit is gezien de omvang van de kostenstijgingen op termijn niet houdbaar. De financiële risico’s voor bedrijven nemen toe en het is nu tijd daarop voor te sorteren, aldus het rapport.