Nieuws

ARN: Tachtig procent van alle aandrijfbatterijen wordt hergebruikt

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Het Nederlandse wagenpark elektrificeert in hoog tempo. Dit betekent dat, rekening houdend met de schaarse en kostbare grondstoffen die nodig zijn voor de productie van batterijen, hergebruik en efficiënte recycling steeds belangrijker wordt. Inmiddels wordt al ruim 80 procent van het gewicht van aandrijfbatterijen duurzaam wordt hergebruikt vertellen ARN-directeur Paul Dietz en Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging en tevens bestuursvoorzitter van de Stichting Auto Recycling en de Stichting Autobatterij Recycling, in GO!Mobility.

ARN: Tachtig procent van alle aandrijfbatterijen wordt hergebruikt

Autofabrikanten en importeurs zijn wettelijk verplicht om ‘end-of-life’- batterijen weer terug te nemen. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid hebben zij gedelegeerd aan Auto Recycling Nederland die daar via het ARN Beheerplan uitvoering aan geeft. ARN zamelt zowel lithium-ion startaccu’s als aandrijfbatterijen in.

Tweede leven

In dat zorgvuldige proces staan veilige demontage, opslag en transport centraal. Batterijen die nog goed zijn kunnen via een gespecialiseerd bedrijf een tweede leven krijgen. Deze afgedankte batterijen mogen niet terug naar de auto-industrie, maar krijgen andere toepassingen, zoals opslag van zonne-energie. Voor de stroom­voorziening buiten het netwerk biedt hergebruik van batterijen eveneens een goede oplossing. De rest gaat naar een recyclingbedrijf dat de kostbare grondstoffen terugwint.

Recycling versus Second use

Beiden verwachten overigens dat het zwaartepunt in de nabij toekomst meer op recycling dan op second use zal komen te liggen om op die manier schaarse en kostbare grondstoffen zoveel mogelijk weer te kunnen terugwinnen. Autofabrikanten hebben steeds meer mogelijkheden om in de werkplaats batterijmodules te vervangen in plaats van de gehele aandrijfbatterij. Dietz: ‘deze ontwikkeling sluit bovendien aan bij de Europese Batterijverordening die nu in de maak is en die voorschrijft dat nieuwe batterijen een nog vast te leggen minimum aandeel aan hergebruikt materiaal dienen te bevatten. Anders dan de huidige richtlijn voor batterijen betekent de nieuwe Batterijverordening dat EU-lidstaten geen ruimte meer hebben om de invulling er van verschillend te interpreteren. Dit zorgt dus voor een gelijk speelveld.’

Hergebruik 83%

In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld en gerecycled. Hiervan is bijna de helft (59.465 kilogram) via batterij recyclingbedrijven voor 67 procent gerecycled. De overige 68.072 kilogram is in aanmerking gekomen voor een tweede leven in de vorm van bijvoorbeeld stationaire energieopslag. Bij deze route zijn de batterijen voor 97 procent hergebruikt. Met een gewogen gemiddelde over de beide routes komt het behaalde percentage hergebruik van afgedankte aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s op 83 procent.

Naar 100% recycling

Volgens Olaf de Bruijn loopt Nederland, zowel als het gaat om de recycling van auto’s als van batterijen, binnen Europa voorop. ‘ARN zit met een percentage hergebruik van 80 procent van het gewicht van aandrijfbatterijen al ruim boven de Europese norm van 50 procent. Ik voorzie dat het slechts een kwestie van tijd is dat de recyclingnorm voor batterijen op hetzelfde niveau komt te liggen als die voor auto’s, namelijk 95 procent.’ Hij wijst er verder op dat het voor batterijen technisch prima mogelijk is om richting 100 procent recycling te gaan. ‘Op dit moment worden er echter nog relatief weinig batterijen afgedankt. Hierdoor is er nog onvoldoende schaalgrootte om te investeren in nieuwe recycling technologieën. De verwachting is dat deze schaalgrootte de komende jaren wel wordt bereikt, mede vanwege de nieuwe Europese Batterijverordening.’