Nieuws

Autorijden dreigt voor groeiende groep mensen onbereikbaar te worden

De Nederlandse automarkt bevindt zich in een uitdagende periode waarbij veel ontwikkelingen tegelijkertijd op de sector afkomen. Huub Dubbelman, voorzitter sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens, stelt in het Jaaroverzicht 2023 (download) van RAI Vereniging vast dat met het aftreden van het kabinet Rutte 4 zowel de betaalbaarheid als de vergroening van automobiliteit in gevaar komen. Hij spreekt zijn zorgen uit over het volledig ontbreken van een fiscaal stimuleringsbeleid van zero emissie auto’s na 2025. ‘Daarmee dreigt autorijden voor een groeiende groep mensen onbereikbaar te worden.’

Autorijden dreigt voor groeiende groep mensen onbereikbaar te worden

Het aantal nieuw geregistreerde personen­auto’s groeide in het verslagjaar met zo’n 14 procent tot 356.000 eenheden. Daarbij zij aangetekend dat een substantieel deel van dit volume betrekking had op naleveringen van orders uit 2022. Dubbelman wijst erop dat de markt nog wel achterblijft bij het langjarig gemiddelde van ruim 400.000 auto’s. ‘Dat is zorgwekkend omdat juist de nieuwverkoop, mede dankzij het aandeel van elektrische auto’s, in belangrijke mate bijdraagt aan de vergroening van het wagenpark en het realiseren van de klimaatambities. Vandaar onze oproep richting de overheid om voor de periode na 2025 het stimuleringsbeleid van elektrische auto’s.’

BPM remt aanschaf e-bestellers

De bestel­wagenmarkt eindigde in het verslagjaar op een niveau van 71.000 voertuig­en, vergeleken met 59.200 eenheden in 2022. Sectie­manager Sacha Boedijn noemt het een goede zaak dat er in 2023 op grote schaal gebruik werd gemaakt van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs­auto’s (SEBA), maar dat het beschikbare budget, met het oog op de invoering van zero emissie steden vanaf 2025, helaas ontoereikend was. Bovendien geldt hierbij: het is volstrekt onduidelijk hoe de subsidie voor de aanschaf van elektrische bestel­wagens er na 2025 subsidie uit komt te zien. Het aandeel elektrisch groeit volgens Boedijn weliswaar, maar niet in die mate dat sprake is van een trendbreuk.’

De invoering van BPM op bestel­wagens per 1 januari 2025 helpt wat dat betreft niet bepaald mee, zegt zij. ‘Tot nu toe is ongeveer 80 procent van de nieuw verkocht bestel­wagens voorzien van een dieselmotor. Uit onderzoek dat wij onlangs hebben laten uitvoeren blijkt dat die BPM voor twee derde van de ondernemers reden is om langer in hun bestaande diesel­voertuig te blijven rondrijden of te kiezen voor een, al dan niet geïmporteerd, gebruikt exemplaar.’

Averechts effect

Dubbelman voegt hieraan toe dat afschaffing van de BPM-vrijstelling dus een averechts effect heeft op hetgeen de overheid beoogt. ‘De verduurzaming van het wagenpark wordt eerder vertraagt dan versneld.’ Beiden wijzen er bovendien op dat deze maatregel grote marktverstoringen teweeg kunnen brengen. Een run op dieselbestel­wagens in 2024 kan er immers toe leiden dat de markt in 2025 instort, terwijl er een grote kans bestaat dat vanaf 2025 de vraag naar gebruikte uit het buitenland afkomstige bestel­wagens – die dan nog BPM-vrij geïmporteerd kunnen worden – een hoge vlucht zal nemen. Met uiteraard nadelige gevolgen voor de CO2-uitstoot.

Relevante downloads