Nieuws

Nederland heeft behoefte aan een ambitieus mobiliteits­beleid

Oproep aan informateur en politieke partijen om oog te houden voor bereikbaarheid en verduurzaming van Nederland

Nederland heeft behoefte aan een ambitieus mobiliteitsbeleid

De Koninklijke RAI Vereniging heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk aangedrongen op toekomst­bestending mobiliteits­beleid. “Nederland heeft behoefte aan een ambitieus mobiliteits­beleid, dat gericht is op duurzaamheid, veiligheid én betaalbaarheid voor alle burgers.”, aldus Algemeen Voorzitter Frits van Bruggen. “Dit is cruciaal om Nederland bereikbaar te houden en onze duurzaamheidsdoelen te realiseren.”

De voorgestelde maatregelen van de vereniging zijn essentieel voor de transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland. “Als we vasthouden aan het huidige beleid raken onze CO2-doelen verder uit zicht en wordt mobiliteit voor steeds meer mensen onbetaalbaar” Daarnaast zou het gebrek aan innovatie en de achterblijvende transitie naar schone mobiliteit niet alleen de milieu- en klimaatdoelstellingen in gevaar brengen, maar ook economische kansen voor Nederland beperken en onze internationale concurrentiepositie verzwakken.

Maatregelen die nodig zijn voor Nederland

  • Stimulering van elektrische auto's na 2025: Versnel de ingroei van elektrische auto's door de fiscale stimulering na 2025 voort te zetten. Momenteel zijn consumenten terughoudend vanwege de afbouw van fiscale voordelen na 2025.
  • Overgang van auto­belastingen naar gebruik in plaats van bezit: Vervang de vaste auto­belastingen door een systeem van Betalen naar Gebruik met milieucomponent. Dit stimuleert zuinig rijden en beloont de aanschaf van schone voertuig­en, en moedigt duurzaam gedrag aan bij zowel burgers als bedrijven.
  • Dekking voor misgelopen belastinginkomsten: De Rijksoverheid moet alternatieve financieringsbronnen zoeken voor teruglopende belastinginkomsten door elektrificering in plaats van belastingen voor niet-elektrische autogebruikers te verhogen. Dit voorkomt dat autorijden onbetaalbaar wordt voor een deel van de samenleving.
  • Investering in infrastructuur voor duurzame mobiliteit: Investeer in laad- en tankinfrastructuur voor zero-emissie vracht­wagens en zet meer in op geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, om duurzame mobiliteit te bevorderen.
  • Verduurzaming van logistiek naar nul-emissie in 2050: Een financiële injectie in zero-emissie vracht­wagens is nodig, om te investeren in duurzame oplossingen voor regionaal en langeafstandstransport.
  • Stimuleren van fietsgebruik: Het behoud van de kilometervergoeding voor forenzen die met de fiets naar het werk gaan, stimuleert het gebruik van de fiets en vermindert de CO2-uitstoot
  • Innovatie- en handelsagenda voor batterijen: Batterijen en auto-onderdelen zijn essentieel voor een duurzame economie zijn. Nederlandse truckfabrikanten hebben dringend behoefte aan grondstoffen, batterij-innovatie en recycling. De overheid moet actief circulaire bedrijvigheid in Nederland aanmoedigen en ondersteunen.
  • Nationaal Groeifonds: Het groeifonds is een belangrijke impuls voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De overheid moet een actieve rol spelen in de marktbewerking van innovaties uit het fonds en nieuwe innovatie blijven stimuleren via regelingen.
  • Stimulering gemotoriseerde tweewieler: Stimuleer en ondersteun actief het gebruik van (elektrische) snor-, brom- en motorfietsen voor duurzaam woon-werkverkeer op (middel)lange afstanden. Deze voertuig­en leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2-doelstellingen van werkgevers en dragen bij aan het verminderen van files.