Nieuws

Mobiliteits­alliantie: Slimmer benutten, Groei faciliteren en Duurzaamheid stimuleren

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

In een brief aan de formerende partijen benadrukt de Mobiliteits­alliantie het belang van slimmer benutten van bestaande mobiliteit, groei te faciliteren en verduurzaming te stimuleren. Dit pleidooi is gebaseerd op het eerder gepresenteerde Deltaplan, dat in oktober aan demissionair minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is uitgereikt

Mobiliteitsalliantie: Slimmer benutten, Groei faciliteren en Duurzaamheid stimuleren

Mobiliteit is de ruggengraat van de samenleving. Betaalbare mobiliteit maakt het voor Nederlanders mogelijk om mee te doen; om werk, onderwijs, zorg en recreatie te bereiken. Daarnaast is mobiliteit nodig om nieuwe woningen en bedrijventerreinen te ontsluiten. Bovendien draagt het bij aan een sterke economie door vraag en aanbod op de arbeids­markt bij elkaar te brengen en door transport en logistiek te faciliteren. Dat vraagt om investeringen. De Mobiliteits­alliantie staat daarom voor een drieledige aanpak: slimmer benutten, groei faciliteren en verduurzaming stimuleren.

Slimmer benutten

De alliantie stelt voor om vervoersstromen te verknopen via multimodale hubs op diverse niveaus, ondersteund door Mobility as a Service (MaaS) en een toekomst­bestendig betaal­systeem met differentiatie naar milieukenmerken. Ook adviseert zij het spreiden van vervoersstromen over dag en week, doordacht plannen van woningen en werklocaties, en het stimuleren van (gemotoriseerde) tweewielers als betaalbaar alternatief voor woon-werkverkeer.

Groei faciliteren

De alliantie dringt aan op het voltooien van beloofde projecten en aanvullende investeringen te doen in beheer, onderhoud en renovatie van infrastructuur. Dit geldt niet alleen voor de hoofdinfrastructuur maar ook voor de onderliggende decentrale netwerken. Voortdurende planning voor toekomstige infrastructuur en investeringen in verkeers- en fietsveiligheid zijn eveneens cruciaal.

Verduurzaming stimuleren

Voor het stimuleren van verduurzaming adviseert de alliantie voldoende stroom, netwerkcapaciteit en laad­voorzieningen voor de elektrificatie van vervoer te waarborgen. Duurzame vervoermiddelen, zoals openbaar vervoer en (gemotoriseerde) tweewielers, moeten aantrekkelijker worden door het wegnemen van financiële hindernissen. Daarnaast pleit de alliantie voor voortdurende investeringen in openbaar vervoer, het stimuleren van zero emissie voor personen- en vrachtvervoer, en het bevorderen van hernieuwbare brandstoffen.

Over de Mobiliteits­alliantie

De Mobiliteits­alliantie is een uniek samenwerkingsverband van 25 partijen uit de mobiliteits­sector. Samen zetten zij zich in voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de mobiliteit in Nederland.

ANWB – Arriva – BOVAG – Bouwend Nederland – EBS – FEHAC – Fietsersbond – GVB – HTM – Keolis – KNAC – Koninklijk Nederlands Vervoer – MKB-Infra – NKC – NS – OV-NL – Qbuzz – RAI Vereniging – RET – Schiphol – Transport & Logistiek Nederland – Transdev – VNA – Vereniging Zakelijke Rijders – Wandelnet

Relevante downloads