Nieuws

Overheid moet meer daadkracht tonen bij de opschaling naar zero emissie trucks

De vracht­wagensector kampt met een weerbarstige praktijk. Terwijl de industrie zich maximaal inspant om de transitie naar uitstootloos wegtransport mogelijk te maken en steeds meer vervoerders bereid zijn de overstap naar zero-emissie trucks te maken, blijven de randvoorwaarden achter. ‘Het ontbreken van met name de infrastructuur vormt samen met de hoge kosten het voornaamste knelpunt’, zegt Rogier van de Garde, sectievoorzitter Zware Bedrijfs­wagens in het Jaaroverzicht 2023 (download) van RAI Vereniging.

Overheid moet meer daadkracht tonen bij de opschaling naar zero emissie trucks

De capaciteit van het energienetwerk en de mate waarin de overheid het transitieproces binnen het wegtransport faciliteert, loopt volgens hem steeds meer uit de pas met de snelheid waarmee de vracht­wagensector overschakelt van fossiel naar elektrische voertuig­en. En voor waterstof dreigt straks hetzelfde.

Roep om daadkracht

Van de Garde vindt dat er van overheids­wege veel meer daadkracht nodig is. Hij noemt het schrijnend dat de groei van de laadinfra hopeloos achterblijft. ‘De laad- en tankinfra voor zware bedrijfs­wagens in de logistiek ontbreekt op dit moment bijna volledig en het energienetwerk is totaal niet berekend op meer en zwaarder gebruik. Er moet een robuuste Europese laad- en tankinfra komen en de overheid moet voldoende financiële stimulans bieden om de aanschaf en/of het gebruik van fors duurdere uitstootloze trucks rendabel te maken.’

Marktontwikkelingen

Het aantal nieuw geregistreerde trucks groeide in 2023 in Nederland (op basis van voorlopige cijfers) met 18 procent tot zo’n 16.000 eenheden, waarmee de markt zich voor het eerst weer ruim boven het langjarige gemiddelde van 13.300 voertuig­en bevindt. De sectievoorzitter wijst er daarbij op dat slechts 6,6 procent van de registraties, oftewel een krappe 1.100 exemplaren, voertuig­en betreffen die zijn voorzien van een elektrische of waterstof-elektrische aandrijflijn. ‘Dat aantal blijft ver achter bij de doelstellingen van Nederland om in 2030 al 30 procent van de dan nieuw op de weg te komen zware vracht­voertuig­en uitstootvrij te hebben. Uitgaande van een gemiddeld marktvolume van ongeveer 14.000 vracht­wagens per jaar, zouden er vanaf 2030 zo’n 4.200 zero emissie trucks verkocht moeten worden.’

Forse opschaling nodig

Hij wijst erop dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de Europese doelstelling waarbij vanaf 2040 alle nieuwe vracht­wagens en bussen geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. ‘Dit betekent dat de uitdagingen groot zijn, want op dit moment is amper 1 procent van alle trucks die in 2023 nieuw op de markt kwamen zero emissie. De bestaande knelpunten, die een forse opschaling van emissieloze vracht­wagens belemmeren, moeten dus op korte termijn worden weggenomen. Wat mij betreft is de overheid nu als eerste aan zet!’

Relevante downloads