Nieuws

Pensioen; urgenter dan ooit!

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan. Na meer dan 15 jaar overleg en onderhandelingen staat Nederland voor de grootste pensioenaanpassingen ooit! Voor 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving voldoen. Dit gaat een enorme impact hebben op werknemers, gepensioneerden, werkgevers, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen.

Pensioen; urgenter dan ooit!

Niet alleen gaan we naar de toekomst toe op een andere wijze pensioen opbouwen, maar ook gaan pensioenfondsen keuzes maken over het al opgebouwde pensioen. Zo gaat er mogelijk een herverdeling plaatsvinden van 1.500 miljard euro aan pensioenvermogen. Maar hoe doen pensioenfondsen dat?

Naast de technische kant zijn er ook veel verschillende belangen die een rol spelen. Er is nog geen nieuwe regering gevormd of de eerste debatten over de Wet Toekomst Pensioenen hebben alweer plaatsgevonden. In de kranten en media vallen experts bijna dagelijks over elkaar heen met verschillende standpunten en risico’s. Er ontstaat hierdoor steeds meer onrust onder werknemers en gepensioneerden. Zijn deze maatschappelijke zorgen terecht? Welke rol en verplichtingen heb je hierin als werkgever? En hoe kun je de zorgen van werknemers wegnemen of voorkomen?

Kortom; wil je als werkgever goed voorbereid zijn en antwoord (kunnen geven) op deze vragen? Kom dan naar de informatie­bijeenkomst op dinsdag 20 februari aanstaande op de Automotive Campus in Helmond.

Meld je nu aan!

Onafhankelijk advieskantoor Ecclesia geeft je als werkgever inzicht in de belangrijkste wijzigingen, achtergrond­informatie over de maatschappelijke onrust én handvatten om werknemers goed te informeren.