Nieuws

Simulatiemodellen en A.I.- oplossingen verhogen de voertuig­veiligheid

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Autofabrikanten gebruiken software van Siemens wereldwijd om hun voertuig­en beter, veiliger en goedkoper te maken. De verschillende simulatiemodellen en artificial intelligence (A.I.) oplossingen van de onderneming stellen ingenieurs in staat om intelligente systemen voor uiteenlopende omstandigheden te ontwikkelen en die te optimaliseren, vertelt Gwen van Vugt, senior director Autonomous Vehicles van Siemens Digital Industries Software in GO!Mobility. ‘Dankzij die software kunnen engineers miljoenen scenario’s nabootsen, waarbij zij tijdens het ontwerpproces via A.I. de beste constructiekeuzes krijgen aangereikt.’

Simulatiemodellen en A.I.- oplossingen verhogen de voertuigveiligheid

Bij de veiligheid van auto’s staan volgens Van Vugt drie aspecten centraal: actieve veiligheid, voertuig­dynamica en passieve veiligheid. Tot de actieve veiligheid behoren de ADAS systemen die met sensoren gevaar herkennen en de bestuurder waarschuwen of zelfs ingrijpen. Ze helpen de berijder in feite bij het maken van de juiste keuzes. ADAS evolueert inmiddels tot een volledig ge­automatiseerd systeem. De voertuig­dynamica is van invloed op een veilig weggedrag. Tenslotte, als een ongeval niet valt te voorkomen, is de laatste bescherming het passieve veiligheids­systeem. Denk aan kreukelzones, autogordels en airbags. Van Vugt: ‘Voor al deze veiligheidssystemen geldt dat er sprake is van een continue doorontwikkeling om er zeker van te zijn dat ze in de meest uiteenlopende situaties veiligheid kunnen blijven bieden. Sensoren moeten onder alle omstandigheden kunnen detecteren. Die oneindigheid aan mogelijke situaties leent zich vanzelfsprekend perfect voor simulaties.’

Generative design

Siemens software helpt ingenieurs naar zijn zeggen om intelligentere systemen en betere optimalisaties voor verschillende omstandigheden te ontwikkelen. ‘Hierbij wordt tijdens het ontwerpproces steeds vaker Artifical Intelligence toegepast om de ingenieur te ondersteunen in zijn keuzes. Dat heet met een mooi woord ‘generative design’. De computer geeft dan advies ten aanzien van de optimale configuratie. Daarnaast is het belangrijk om - in het geval van ongevalanalyses - terug te kunnen vallen op hoe een systeem is ontworpen en waar bepaalde ontwerpkeuzes op zijn gebaseerd. Deze ‘traceability’ vereist een gestructureerd ontwerpproces dat de Siemens software ondersteunt.’

Afdekken ongevalscenario’s

Volgens Van Vugt wordt er bij de ontwikkeling van veiligheidssystemen steeds meer gekeken naar het afdekken van zoveel mogelijk scenario’s die in de werkelijke wereld kunnen voorkomen. ‘In het verleden was een zo goed mogelijke score in de veiligheidstesten, zoals EuroNCAP, leidend in het ontwerpproces. Reden waarom EuroNCAP het testprogramma voortdurend uitbreidt. Tegelijkertijd komt er met de introductie van zelfrijdende voertuig­en steeds meer aandacht om alle mogelijke (ongeval)scenario’s zo goed mogelijk af te dekken. Vroeger werden crashtests gedaan door een auto alleen recht tegen een muur te laten botsen. Dat is niet altijd realistisch. Hoe vaak komt het voor dat iemand frontaal tegen een muur rijdt?’

Nabootsen rijomstandigheden

Tegenwoordig worden er verschillende crash-tests uitgevoerd. Maar dat is kostbaar, benadrukt hij, en de ongevallen die in werkelijkheid plaats vinden zijn veel complexer dan dat ze zijn na te bootsen in een laboratoriumsituatie. ‘Met behulp van cloud-computers is een nagenoeg ongelimiteerd aantal simulaties relatief eenvoudig uit te voeren. Met als grote voordeel dat in een simulatieomgeving razendsnel miljoenen rijomstandigheden zijn na te bootsen. Het stelt engineers in staat om systemen te ontwerpen die perfect aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.’