Nieuws

Verkeers­veiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeers­slachtoffers te stoppen

De enorme stijging van het aantal verkeers­slachtoffers vraagt om ingrijpen. In 2022 vielen 745 doden en 8300 gewonden. De Verkeers­veiligheidscoalitie roept het nieuwe kabinet met klem op om te investeren in meer handhaving en een veilige infrastructuur. Zonder die maatregelen wordt de doelstelling om het aantal slachtoffers fors terug te dringen niet gehaald.

Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

In 2022 vielen 745 verkeers­doden, het hoogste aantal in 15 jaar. Met name fietsers zijn vaker slachtoffer (290 doden). Maar ook onder automobilisten is het aantal dodelijke slachtoffers toegenomen, tot 221. De ambitie van het kabinet om het aantal verkeers­slachtoffers in 2050 terug te brengen tot nul is daarmee verder weg dan ooit. Om het aantal verkeers­slachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeers­handhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. Met de 500 miljoen euro investeringsimpuls Verkeers­veiligheid voor de verbetering van infrastructuur wordt een stap in de goede richting gezet. Maar dit is onvoldoende om het tij te keren.

Veiligheid fietsers en handhaving

Investeer in de veiligheid van fietsers en vergroot de handhavingscapaciteit om onveilig verkeers­gedrag terug te dringen. Dat nadrukkelijke verzoek doet de Verkeers­veiligheidscoalitie aan het nieuwe kabinet. De Verkeers­veiligheidscoalitie is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen.

Noodzakelijke maatregelen

Uit het rapport Kiezen of delen van SWOV (het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers­veiligheid) blijkt dat een verdubbeling van de handhaving en een veilige fietsinfrastructuur zorgen voor aanzienlijk minder doden en gewonden. De Verkeers­veiligheidscoalitie roept het kabinet daarom op om de volgende maatregelen te nemen:

Investeer in veilige fietsinfrastructuur

Bijna 70% van de ernstig verkeers­gewonden en meer dan een derde van de verkeers­doden is een fietser. Daarnaast is de verwachting dat het aantal fietsers de komende jaren blijft groeien. Maatregelen zijn hard nodig.

De Verkeers­veiligheidscoalitie vraagt het kabinet om de volgende stappen te zetten:

 • Investeer in veilige fietsinfrastructuur. Dat is de beste manier om ongevallen te voorkomen.
 • Stimuleer het dragen van een fietshelm en geef meer informatie en advies over goede fietshelmen en helmdracht.
 • Stimuleer 30 km/u binnen de bebouwde kom, waar het onveilige situaties verbetert;
 • Verbied het opvoeren van e-bikes, fatbikes en andere licht elektrische voertuig­en (LEV’s).
 • Verklein snelheidsverschillen op het fietspad.
 • Investeer in verkeers­handhaving. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg.

Om verkeers­handhaving effectief in te zetten, vindt de Verkeers­veiligheidscoalitie dat de politiecapaciteit moet worden vergroot:

 • Onderzoek de mogelijkheid om verkeers­handhavingsteams opnieuw in te stellen.
 • De politieopleiding moet meer aandacht voor verkeers­handhaving in het programma opnemen.
 • Meer innovatie op het gebied van handhaving: investeer in MONOcams om handheld telefoongebruik tegen te gaan, automatiseer handhaving, vergroot het aantal staandehoudingen, bijvoorbeeld door inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).
 • Gezien het toenemende aantal ongevallen waar voetgangers, fiets en e-bike enerzijds en auto’s en vracht­wagens anderzijds zijn betrokken, pleit de Verkeers­veiligheidscoalitie voor het stimuleren van voertuig­technologie ter bescherming van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.

Het kabinet heeft een ambitie van 0 verkeers­slachtoffers in 2050. Deze doelstelling raakt echter steeds verder buiten bereik. De daling van het aantal dodelijke verkeers­lachtoffers stagneert al jaren. Verkeers­ongevallen zorgen voor onnoemelijk menselijk leed en kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro.

Feiten en cijfers:

 • Ruim een derde van de verkeers­doden en ruim twee derde van de ernstig verkeers­gewonden in Nederland is een fietser.
 • In Nederland zijn 23 miljoen fietsen, waarvan 4,9 miljoen e-bikes (2022).
 • In 2020 werd een kwart van de fietskilometers afgelegd op een elektrische fiets.
 • Bij een ongeval hebben fietsers met helm 60% minder kans op ernstig, en 70% minder kans op dodelijk hoofd-/hersenletsel, dan fietsers zonder helm.
 • Het aantal automobilisten met alcohol op achter het stuur is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld (periode 2017 -2022).
 • Bij regelmatige alcoholcontroles , neemt het aantal ongevallen met 17% af.
 • 71,5% van de automobilisten geeft aan zijn / haar mobiel weleens te gebruiken tijdens het rijden.
 • Lachgas is sinds begin dit jaar verboden. Er is echter geen methode om vast te stellen of een verkeers­deelnemer lachgas heeft gebruikt. Een verbod is dus moeilijk te handhaven.