Nieuws

Verkiezingsbijlage GO!Mobility brengt mobiliteits­standpunten in beeld

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Vorige week is de nieuwe editie van GO!Mobility verschenen met een aparte Verkiezingsbijlage. De bijlage maakt niet alleen duidelijk wat de mobiliteits­prioriteiten van RAI Vereniging zijn, maar brengt ook helder in beeld wat de mobiliteits­standpunten van de grootste politieke partijen zijn in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Verkiezingsbijlage GO!Mobility brengt mobiliteitsstandpunten in beeld

In de verkiezings­bijlage roepen algemeen voorzitter Frits van Bruggen en directeur Olaf de Bruijn de politiek op om mobiliteit voor iedereen betaalbaar te houden. Mobiliteit is immers een grondrecht en een pijler van bestaanszekerheid, beklemtoont Van Bruggen. ‘Dit betekent dat mobiliteit betaalbaar moet zijn voor alle Nederlanders. Anders krijgen we straks nog een Burger Partij Mobiliteit (BPM).’

VVD
Interessant is om kennis te nemen van hetgeen de meest relevante politieke partijen vinden op het gebied van (auto)mobiliteit. Zo schrift de VVD in het verkiezings­programma in de toekomst toe te willen werken naar een stelsel van Betalen naar Gebruik waaraan iedereen, ook bij gebruik van elektrisch vervoer, bijdraagt. Uitgangspunt is dat de belasting op de auto niet wordt verhoogd.

GroenLinks/PvdA
GroenLinks/PvdA willen de invoering van Betalen naar Gebruik voor automobilisten versnellen zodat de vervuiler gaat betalen. Het is naar hun oordeel eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat openbaar vervoer geen goed alternatief vormt en er vindt differentiatie naar tijd plaats.

BBB
De BBB is tegen het Betalen naar Gebruik op de manier hoe het al die tijd is gegaan. Met de zogenaamde ‘platte taks’ worden autogebruikers in de regio harder geraakt dan mensen in de Randstad, vindt de partij. Dit komt doordat er steeds grotere reisafstanden vereist zijn voor basis­voorzieningen, zoals scholen, politiekantoren en supermarkten, terwijl er geen tot weinig alternatieven (OV) voorhanden zijn.

CDA
Het CDA zegt tegenstander te zijn van rekening rijden op het platteland, omdat iemand die daar woont minder alternatieven heeft voor de auto dan iemand in de stad, en wil voor het in stand houden van het wegennet mensen buiten Nederland via een e-vignet een bijdrage laten betalen.

PVV
In het verkiezings­programma schrijft de PVV: ‘Dit kabinet denkt het klimaat te kunnen redden door de automobilist aan te pakken en wil van autorijden een luxeproduct maken door de lasten steeds verder te verzwaren. Men wil rekeningrijden invoeren, er komt een ban op de brandstof­auto en de brandstofprijs gaat door het dak. Puur pestgedrag om de staatskas te spekken. Wij willen niet dat de automobilist nog langer gebruikt wordt als melkkoe.’

D66
D66 wil autorijden eerlijker maken door rekeningrijden in te voeren. Met een heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats, tijd en gewicht en een hoger tarief in de stedelijke gebieden om daar het autogebruik te ontmoedigen en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Tegelijkertijd wil D66 een korting in gebieden waar men afhankelijker is van de auto omdat de voorzieningen op grotere afstanden liggen en het OV-aanbod minder is.

De Verkiezingsbijlage is hier te downloaden.

Relevante downloads