AFCAR NL pleit voor invoeren sectorspecifieke dataregeling voertuigen

Dossier

AFCAR NL pleit voor invoeren sectorspecifieke dataregeling voertuig­en

Veranker de regels voor delen van autodata in wetgeving voor eerlijke kansen voor iedereen. Met deze boodschap stuurde AFCAR NL dit jaar een brief naar de nieuwe bewindspersonen in Den Haag.

De verschillende belangen van alle stakeholders in de automotive markt voor datadeling laten duidelijk zien dat wetgeving nodig is om het huidige level playing field in de markt voor automotive retail, dienstverlening en service ook in de nieuwe digitale wereld van de connected car voort te zetten.

RAI Aftermarket benadrukt samen met haar AFCAR partners dat binnen Europa, en haar wet- en regelgeving, vrije mededinging en vrije consumentenkeuzen een groot goed is. Dit drukt een belangrijk stempel op de inrichting en het functioneren van onze huidige maatschappij en samenleving. Zo ook in de mobiliteits­branche. Daarom pleiten wij om middels een wetgevingstraject te starten met eerlijke en onafhankelijke datadeling. Om een robuust EU-wetgevingsvoorstel in te dienen om in alle EU-lidstaten een concurrerende automotive dienstverlening te waarborgen. Zodat iedereen optimaal kan profiteren van de voordelen die connected voertuig­en en mobiliteits­diensten te bieden hebben. Kortom, start met sectorspecifieke regelgeving. Wetgeving met heldere regels en principes voor alle betrokken stakeholders.

Lees in de brief (zie de download hieronder) meer over de maatschappelijke relevantie van mobiliteit en de rol van lokaal werkgeverschap en over hoe digitalisering een keerpunt in de markt brengt

AFCAR NL brief Invoeren sectorspecifieke dataregeling voertuig­en

AFCAR NL is de Nederlandse evenknie van de Europese AFCAR alliantie en is formeel van start gegaan tijdens het Nationale Aftersalescongres op 11 december 2019. AFCAR NL is een alliantie van onafhankelijke Nederlandse Verenigingen met als doel het bevorderen van eerlijke concurrentie en keuze vrijheid op de markt van reparatie en onderhoud van voertuig­en. Partners van AFCAR NL zijn: ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, Verbond van Verzekeraars en VNA.