Onderzoek ‘Werkplaats van de Toekomst’

Markt­informatie

Onderzoek ‘Werkplaats van de Toekomst’

RAI Vereniging, BOVAG, Innovam en OOMT hebben de handen ineengeslagen en een intensieve studie gedaan naar de werkplaats van de toekomst. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven?

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dat de wereld er in 2040 anders uitziet, staat vast. Inspelen op de ontwikkelingen is cruciaal voor het voortbestaan van het autobedrijf. Dat vraagt om inzicht en een gedegen voorbereiding. Om daar een goede basis voor te leggen, hebben BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging dit onderzoek opgezet.

Daarin is vastgesteld dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven:

  1. Veranderende wetgeving
  2. De opkomst van elektrische voertuig­en
  3. De opkomst van diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air)
  4. De opkomst van autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance Systems)
  5. De opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service)


Scenario’s

De mate waarin klanten ontvankelijk zijn voor trends en het aantal nieuwe toetreders bepalen het tempo en de exacte impact van deze veranderingen. Dat is in het onderzoek uitgewerkt in vier scenario’s of ‘werelden’. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Transitie

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuig­en gaat steeds sneller. Voertuig­en worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Website en rapport

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien en te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl. Ook is er daar een samenvatting beschikbaar.