Over ons

Over onze sectie

RAI AFTERMARKET ondersteunt , promoot en vertegenwoordigt de collectieve belangen van de automotive aftermarket door invulling te geven aan de rol van spreekbuis en clubhuis namens (voor en door) de aangesloten leden (bedrijfs­leven).

Door besluitvorming te beïnvloeden ten gunste van een toekomst­bestendige sector. Direct ondersteund en in afstemming met haar eigen Europese koepel­organisatie FIGIEFA en afgeleide allianties.

Door vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht van de Nederlandse automotive aftermarket één centraal netwerk te bieden.

Met als inzet de markpositie en concurrentiekracht van de leden te versterken.

Met activiteiten voor en door leden/stakeholders die zichtbaar en herkenbaar zijn. Met draagvlak voor verbondenheid en betrokkenheid bij besturen, commissies en/of werkgroepen. Hierbij worden activiteiten veelvuldig opgepakt in samengewerkt met collega branche­organisaties (bijvoorbeeld met BOVAG OAB) en gezamenlijke allianties/coalities (bijvoorbeeld AFCAR NL)

RAI Aftermarket vertegenwoordigt de automotive aftermarket bedrijven in Nederland. Met een totale marktomvang van ruim € 2 miljard. RAI Aftermarket ontwikkelt activiteiten ter ondersteuning, promotie en behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Om een bijdrage te leveren aan toekomst­bestendige werkplaatsen voor duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit.

Om hierin succesvol te zijn speelt RAI Aftermarket een belangrijke rol op het gebied van wet- en regelgeving die de automotive aftermarket raakt. Markt­informatie en marktonderzoek met actuele trends en ontwikkelingen. En netwerkvorming/collectieve promotie om het netwerk bijeen te brengen en als branche zichtbaar te zijn. Zowel op nationaal niveau als in Brussel. Samen met onze Europese Koepel­organisatie FIGIEFA (independent automotive distributors).

Om maximale flexibiliteit, innovatiemogelijkheden en keuzevrijheid te waarborgen voor alle mobiliteits­gebruikers (mobiliteit voor iedereen). Om Nederland veilig, duurzaam en betaalbaar mobiel houden (Auto Care Industry).

Ledenlijst

Een overzicht van de aangesloten leden van de sectie RAI Aftermarket

Leden RAI Aftermarket

Bestuur RAI Aftermarket

Het bestuur van de sectie bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter

  Johan van der Hoeven

  Fource/LKQ - namens distributeurs/wholesale

 • Bestuurslid

  Marco van der Aa

  Hella - namens OE-suppliers

 • Bestuurslid

  Cor Baltus

  Alliance Automotive Group - namens distributeurs/wholesale

 • Bestuurslid

  Dennis de Buck

  HaynesPro - namens datapublicers

 • Bestuurslid

  Ton van Tilburg

  AVT - namens Truck en Trailer

 • Bestuurslid

  Peter Terlouw

  Terlouw Diesel Techniek - namens technisch specialisten

 • Bestuurslid

  Bram Teun Koskamp

  VROOAM - namens grossiers & grossiersgroepen

Activiteiten en strategische agenda

1) Lobby voor huidige, toekomstige wet- en regelgeving inclusief implementatie die de automotive aftermarket raakt. Door middel van standpuntbepaling en uitdragen relevante kerndossiers (boodschappenlijst) bij stakeholders en belanghebbenden. Zoals bijvoorbeeld IenW, EZK, RDW, ANWB, ARN, BOVAG, FOCWA, VACO, INNOVAM, OOMT, PV, EC, EP etc.

Met bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van
• Data Delen: Data Act en Sector Specifieke Data Wetgeving (direct toegang tot live voertuig­data).
• Implementatie Type Approval Regulation (SERMI, RDW-meldpunt)
• APK wetgeving (frequenties, roetfilters, tractoren).
• Evaluatie Block Exemption Regulation (mededingingswetgeving voor marktwerking)
• Cybersecurity
• Gezonde Mobiliteit (hoe kan iedereen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze mobiliteit / met aandacht voor de rol van werkplaatsen, energietransitie, lokaal werkgeverschap en grondstoffen)

2) Aanbieden van marktgegevens en marktonderzoek. Voor inzichtelijke markttrends en – ontwikkelingen.

Met bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van
• BOVAG RAI Aftersales Monitor
• Visie op Onderdelen Truck & Trailer
• Mobiliteit en Cijfers

3) Organiseren van bijeenkomsten en collectieve promotie. Om het netwerk bijeen te brengen en/of het imago van de branche te promoten.

Met bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van
• Ledenvergadering & Nationaal Afersalescongres
• RAI Aftermarket voorjaarsdiner
• Truck & Trailer Aftermarket Netwerk
• Vakreizen en studiereizen
• Auto’s de Baas (Onderwijs en Arbeidsmarkt)
• OKComply (Transport en Opslag Gevaarlijke Stoffen)
• Edge Mobility (EV-normering)

Relevante downloads