Standpunten

Waar wij voor staan

Standpunten RAI Aftermarket

Voor gezonde mobiliteit vraagt RAI Aftermarket aandacht voor:

Duurzaam veilig mobiel

Aandacht voor milieu/klimaat en veiligheid.

Door het professioneel en vakkundig repareren en onderhouden van mobiliteits­producten beperken we zo veel mogelijk het onnodig weggooien en afdanken van mobiliteits­producten en besparen we onnodig grondstoffen- en materiaalgebruik. Door het vakmanschap van monteurs zijn we instaat om auto’s op een duurzame manier veilig mobiel te houden en bevorderen we de circulaire economie.

In samenwerking met AFCAR NL

Aandacht voor digitalisering en marktwerking.

Om iedereen in de mobiliteits­branche mee te laten profiteren van de voordelen van digitalisering en mobiliteit betaalbaar te houden, vragen wij aandacht voor het belang van het delen van voertuig­data. RAI Aftermarket trekt hierin samen op met de alliantie AFCAR NL.

Energietransitie

Aandacht voor fossiel/emissie arme brandstoffen.

Op het gebied van CO2- en emissievriendelijke brandstoffen zijn er (naast duurzame waterstof en elektriciteit) zeer veel andere ontwikkelingen en initiatieven (HVO, E-fuels, synthetische brandstoffen, GTL, Alkylaatbrandstoffen, etc. De voordelen van deze brandstoffen zijn direct toepasbaar in het huidige wagenpark en infrastructuur en zijn van toegevoegde waarde binnen de totale energietransitie. Nieuwe alliantie met FEHAC opzetten….

Auto's de baas

Aandacht voor lokaal ondernemerschap:

70% van de werkende bevolking in Nederland is werkzaam bij een MKB-onderneming/bedrijf. Zo ook in de mobiliteits­branche. Er is dus een evident maatschappelijk en economisch belang om lokale ondernemers in de mobiliteits­branche te ondersteunen. RAI Aftermarket trekt hierin samen op met haar partners middels de branche­campagne Auto’s de Baas.

Relevante downloads