Over ons

Cluster­organisatie van de Nederlandse auto-industrie

Over sectie RAI Automotive Industry NL

RAI Automotive Industry NL is de cluster­organisatie van de Nederlandse auto-industrie, mobiliteits­sector en aanverwante kennis- en opleidingscentra met 200 leden.

RAI Automotive Industry NL ondersteunt de innovatieve Nederlandse automotive sector door de sector te profileren en te vertegenwoordigen, nationaal en internationaal. Een belangrijke basis wordt gevormd door het nationale eco­systeem dat onderdeel is van de innovatieve Topsector High Tech Systems & Materials (HTSM), waarin industrie, onderwijs, wetenschap en overheden actief samenwerken.

Nederland is een van de meest innovatieve landen wereldwijd, volgens Global Innovation Index (PwC), Automotive Disruption Radar (Roland Berger) en Autonomous Vehicles Readiness Index (KPMG).

RAI Automotive Industry NL bevordert de handhaving van de internationale marktpositie van haar leden en bevordert het vestigingsklimaat in Nederland door het Nederlandse bedrijfs­innovatie-eco­systeem continu te versterken.

Nederlandse automotive sector

Visie

De wereldwijde auto-industrie verandert snel en in toenemende mate. Innovatiekracht is meer dan ooit nodig. De hoofdonderwerpen die verandering en innovatie stimuleren, zijn precies de onderwerpen waarin de Nederlandse industrie een sterke uitgangspositie heeft. De transitie is in het belang van de internationale industrie en heeft een groot groeipotentieel. Met gerichte investeringen in deze sterke punten kan de Nederlandse automotive sector groeien en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

RAI Automotive Industry NL

Missie

RAI Automotive Industry NL bevordert de handhaving van de internationale marktpositie van haar leden en bevordert het vestigings- en vestigingsklimaat in Nederland in een markt die snel verandert. Een belangrijke basis is de continue versterking van het innovatie-eco­systeem in Nederland.

Zero emissie

Ambities

In Nederland werken we momenteel hard aan zero emissie, zero accidents en zero congestion. Wij dragen bij aan deze doelen met een aantal thematische programma's gebaseerd op de kracht van de Nederlandse Automotive sector:

RAI Vereniging

Netwerk

RAI Automotive Industry NL opereert in een nationaal en internationaal netwerk. Vanuit onze locaties op de Automotive Campus in Helmond en RAI Vereniging in Amsterdam wordt op landelijk niveau een breed netwerk onderhouden dat varieert van cluster­organisaties, de kenniswereld en de nationale en regionale overheden (binnen en buiten Europa). Daarnaast is RAI Automotive aangesloten bij CLEPA, Europese vereniging voor toeleveranciers van de automobiel­industrie.