Nieuws

Battery Days 2023: Tweedaags evenement markeert Duits-Nederlandse samenwerking op nieuwe generatie batterijen

Op 9 en 10 november vonden de Battery Days 2023 plaats. Een tweedaags evenement dat de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling in de volgende generatie batterijen heeft versterkt. De tweedelige conferentie werd georganiseerd door het Battery Competence Cluster - NL in samenwerking met Twente Board en Fraunhofer Research Institution for Battery Cell Production.

Battery Days 2023: Tweedaags evenement markeert Duits-Nederlandse samenwerking op nieuwe generatie batterijen

Samenwerking en innovatie met Noordrijn-Westfalen, Duitsland

De eerste dag van Battery Days 2023 vond plaats op het terrein van Universiteit Twente en stond in het teken van onderzoek, ontwerp en productie van de volgende generatie batterijen aan beide kanten van de grens. Naast vooraanstaande Nederlandse sprekers, waren ook Duitse wetenschappers en bedrijven aanwezig om deze samenwerking te versterken, met name uit de regio van Münster. Jeroen Heijs, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opende deze eerste dag: “Nederland heeft een internationaal perspectief en een sterk batterij-eco­systeem. Ons netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden biedt kansen in het versterken van de samenwerking met Duitsland. Een samenwerking die al mooie successen laat zien in de batterijtechnologie en de waardeketen van de batterij op weg naar een duurzame toekomst.”

Feestelijk moment

Een opvallend hoogtepunt was de symbolische definitieve goedkeuring van het Nationaal Groeifondsvoorstel "Material Independence and Circular Batteries", ingediend door Battery Competence Cluster - NL (BCC-NL). Dit voorstel, ontwikkeld in samenwerking met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen, heeft als doel om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritieke grondstoffen voor batterijen én om de kansen in de batterij-industrie te benutten. Heijs gaf aan dat veel Nationaal Groeifonds voorstellen waren ingediend. Dit voorstel heeft ook daadwerkelijk financiering gekregen omdat het Nederland minder afhankelijk maakt als het gaat om grondstoffen voor batterijen, een sterk eco­systeem heeft, voor internationale samenwerking zorgt en een goede bijdrage levert aan de Nederlandse economie.

Rutger van Poppel, programma­manager van het BCC-NL legde vervolgens uit hoe met het budget gewerkt wordt aan het creëren van een strategische positie op verschillende posities in de batterijwaardeketen. Hierbij moet de focus liggen op de nu al sterke punten van het Nederlandse batterij eco­systeem. Met vertrouwen, kan er op basis van de unieke competenties en bedrijven in Nederland ingezet worden op specifieke sectoren waar batterijen noodzakelijk worden. Van Poppel gaf aan dat in de aankomende jaren nog meer bedrijven, via open calls, kunnen aansluiten bij het programma.

Energieopslag creëert waarde en kansen

Over de rol van energieopslag op korte en lange termijn gaf Margien Storm van Leeuwen, van Energy Storage NL, uitleg. Door trends zoals netcongestie, de onafhankelijkheid van Russisch gas en de fluctuatie in energieprijzen wordt opslag van energie steeds belangrijker. Een enorme groei voor energieopslag wordt daarom voorzien, ook in het buitenland, wat kansen biedt voor Nederlandse bedrijven. Wouter IJzermans van het Batteries European Partnership Association (BEPA) schetst vervolgens de mogelijkheden van samenwerking via de Europese batterij community en de financieringskansen hiervoor vanuit Europa.

Expert sessies

In de middag stonden drie workshops gepland. In de deep dive over de opschaling van de productie van nieuwe generatie batterijen sprak E-Magy over hun strategie om de uitdagingen die lithium-ion batterij anodes kent aan te gaan. Zij zetten in op nano-poreuze silicium anodes. Dit brengt het doel van schone, elektrisch aangedreven mobiliteit een grote stap dichterbij. LeydenJar zet in hun opschalingsstrategie van silicium anodes eerst in op drones en ’wearables’.

De tweede expertsessie ging over stationaire batterijen of batterijen die energieopslag voor langere periodes kunnen realiseren. Verschillende innovaties werden gepresenteerd, zoals die van Elestor, Aquabattery en Exergy, waarbij gediscussieerd werd over hoe de toekomst er uit moet zien en de rol die de overheid moet spelen in het stimuleren van het juiste toekomst­perspectief.

Ook lanceerde Holland Circular Hotspot de brochure ‘Circular Batteries Charging the Future’ met daarin een bundeling van alle bedrijven en initiatieven rondom circulaire batterijen. Een prachtige verzameling van exportwaardige producten en diensten waarmee de Nederlandse innovativiteit wordt onderschreven.

Pitches van startups

De inhoudelijke dag werd afgesloten met vier startups die hun nieuwe product of idee pitchten aan de zaal. Greeny Energy, Chargehyve, E-Lyte Innovations GmbH en INNER konden rekenen op veel vragen en nieuwe connecties uit het publiek. "Ik heb veel interessante gesprekken gevoerd met potentiële klanten en leveranciers. Ook had ik de kans om relevante paneldiscussies te bezoeken. Er bestaat niet echt een grens tussen Nederland en Duitsland. We kijken er erg naar uit om samen te werken met onze Nederlandse collega's”, zegt Joschua Helmer van E-Lyte Innovations GmbH.

Münster (DE) - Innovatieve Bezoeken

Op vrijdag, de tweede dag van Battery Days 2023, hebben Nederlandse belangstellenden de unieke gelegenheid gekregen om het MEET Battery Research Center van de University of Münster en het Fraunhofer Research Institute for Battery Cell Production (FFB) te bezoeken.
Deze exclusieve bezoeken hebben waardevolle inzichten verschaft in de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van batterijonderzoek en -productie.

Voor meer informatie over de Battery Days 2023 en de goedkeuring van het Nationaal Groeifondsvoorstel, kunt u contact opnemen met Rutger van Poppel op rutger op batterycompentencecluster punt nl.