Nieuws

Betaalbare mobiliteit noodzakelijk voor bestaanszekerheid van Nederlanders

Betaalbare mobiliteit is een belangrijke pijler onder bestaanszekerheid van Nederlanders en noodzakelijk om mee te draaien in de maatschappij. Dit stelt Frits van Bruggen, voorzitter Koninklijke RAI Vereniging, in een reactie op de plannen voor 2024 van het demissionair kabinet. “Een nieuw kabinet moet het maatschappelijk belang van (duurzame) mobiliteit bewaken en daarin investeren. Je hebt niets aan verhoging van de koopkracht als je vervolgens leegloopt op je vervoerskosten. (Duurzame) mobiliteit dreigt onbetaalbaar te worden voor Nederlanders.”

Betaalbare mobiliteit noodzakelijk voor bestaanszekerheid van Nederlanders

Blijf elektrische auto stimuleren

De onduidelijkheid over en de hoogte van de auto­belastingen voor de periode na 2025 schrikt de consument af en stopt de vergroening. “De subsidie voor aanschaf van elektrische auto’s wordt afgebouwd en is straks alleen beschikbaar voor tweedehands elektrische voertuig­en. En om een volwassen aanbod tweedehands elektrische auto’s te creëren is juist de komende jaren stimulering van nieuwe elektrische auto’s noodzakelijk.” Daarom pleit RAI Vereniging voor het doortrekken van onder meer subsidies.

Aandacht voor tweewielers

RAI Vereniging wil ook dat de inzet van elektrische scooters en fietsen over korte tot middellange afstanden wordt vergroot. De leaseregeling voor fietsen is dit jaar al vereenvoudigd, de laatste etappe naar een succesvolle inzet van de lease is het behoud van een kilometervergoeding. Verder moet er meer aandacht naar het stimuleren van elektrische scooters en de inzet van (elektrische) motorfietsen. Het zijn ideale vervoersopties voor woon-werkverkeer in en rondom de stad. Door net als in andere landen in Europa de rijbewijseisen voor motorfietsen te verlagen, verlaag je de drempel om op de motor te stappen. “Een kans voor open doel om de filedruk te verlagen en de uitstoot te verminderen.”

Meer subsidie voor zero emissie vracht­wagens

Het is goed nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidiepot voor zero-emissie vracht­wagens aanvult met 27 miljoen. “Veel ondernemers willen de overstap maken, maar lopen vast op de investering in duurzaam vervoer. Bij vorige subsidierondes, was de pot binnen één dag al overschreven. Bewijs dat subsidiering essentieel is voor een soepele transitie.” Het ministerie heeft uitgerekend dat met het nieuwe subsidiebedrag ruim 750 elektrische vracht­wagens straks de weg op kunnen. Een mooie stap voorwaarts, maar meer is nodig.

BPM op bestel­wagens terugdraaien

Het afschaffen van belastingvrijstelling op een nieuwe fossiele bestel­wagens per 2025 blijft een doorn in het oog. RAI Vereniging wil deze vrijstelling behouden. Een bestel­wagen is voor ondernemers een noodzakelijk gereedschap, iets waar geen luxe belasting op geheven moet worden. Een BPM-heffing op bestel­wagens leidt bovendien tot extra import van tweedehands bestel­wagens met een negatief gevolg voor de CO2-uitstoot. “De bpm-verhoging moet van tafel.”

Investeren in laadinfrastructuur

Een keiharde randvoorwaarde voor meer ingroei van elektrische bedrijfs­wagens is dat de laadinfrastructuur en toereikende netcapaciteit goed geregeld zijn. Zeker voor de zero-emissie zones die vanaf 1 januari 2025 ingaan. “Een jaar geleden sloeg ik het laadpaalalarm. De overheid zet stappen, maar het moet sneller om de transitie te faciliteren.”

Ruimte voor hernieuwbare brandstoffen

“Het is goed dat het kabinet meer ruimte maakt voor hernieuwbare brandstoffen. We zien aanvullend nog meer potentieel om het gebruik hiervan te vergroten en direct bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. We vragen aan de overheid om een permanente accijnsverlaging op schonere hernieuwbare brandstoffen, zoals synthetische benzine. Hierdoor gaan de kosten voor deze brandstoffen omlaag, stimuleer je het gebruik en wordt meer CO2 bespaard. Ook het verder verhogen van het bijmengplafond van hernieuwbare brandstoffen gaat veel uitstoot schelen.”

Relevante downloads