Nieuws

CLEPA: CEO's uit de auto-industrie naar EU-leiders: Europa heeft een robuuste Industry Deal nodig om de Green Deal te realiseren

13 CEO's van toonaangevende Europese autofabrikanten en toeleveranciers van de auto-industrie hebben vandaag de EU-commissaris voor Klimaatactie, Wopke Hoekstra, ontmoet voor een 'Automotive Roundtable' om de groene transitie van de sector te bespreken. Dit werd voorafgegaan door een ontmoeting met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, in de aanloop naar de EU-top over concurrentievermogen van volgende week.

CLEPA: CEO's uit de auto-industrie naar EU-leiders: Europa heeft een robuuste Industry Deal nodig om de Green Deal te realiseren

De auto-industrie - een van de belangrijkste sectoren van de EU-economie - bevindt zich op een kritiek punt nu deze de grootste transformatie van de afgelopen eeuw doormaakt en zich opmaakt om te voldoen aan de meest ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen voor voertuig­en ter wereld.

Autofabrikanten en toeleveranciers willen hun productie in Europa in stand houden en zo banen en investeringen in de regio behouden. Maar ze worden momenteel geconfronteerd met een 'perfecte storm' van hevige wereldwijde concurrentie om cruciale middelen, financiering, investeringen en klanten, verergerd door stijgende kosten om zaken te doen, een radicaal veranderend geopolitiek landschap en een markt voor elektrische voertuig­en die nog lang niet volwassen is. Gezien deze ingrijpende uitdagingen moet Europa zijn concurrentiepositie versterken en een sterkere business case opbouwen voor de groene en digitale transitie van de auto-industrie.

Hoekstra beloofde deze "Roundtable" te organiseren tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement, toen hij eind vorig jaar aantrad als Klimaatcommissaris. Het doel was om de praktische belemmeringen voor de implementatie van de Green Deal te identificeren, en mogelijke manieren om deze aan te pakken.

Investeringen elektrificatie € 250 miljard

Luca de Meo, CEO van Renault Group en voorzitter van ACEA: "Autofabrikanten in de EU zetten zich sterk in voor het koolstofvrij maken van de economie en investeren meer dan 250 miljard euro in elektrificatie, maar we kunnen deze overgang niet alleen maken. Europa moet de voorwaarden creëren voor concurrentievermogen en marktvraag naar elektrische voertuig­en. Daartoe behoren oplaad- en waterstofinfrastructuur, voldoende aanvoer van kritieke grondstoffen, betere toegang tot financiering en marktstimulansen. Met andere woorden, een holistische industriële strategie zal de sleutel zijn tot het verwezenlijken van Europa's groene ambities."

Flexibel regelgevingskader

Matthias Zink, CEO Automotive Technologies bij SCHÄFFLER en voorzitter van CLEPA: "De toeleveranciers van de Europese auto-industrie stimuleren innovatie en duurzaamheid met € 30 miljard aan jaarlijkse investeringen in R&D en 1,7 miljoen directe banen. Toeleveranciers spelen een sleutelrol in de transitie door slimme en duurzame mobiliteits­oplossingen op de markt te brengen. In de context van een uitdagend economisch klimaat, een terugval in het gebruik van EV en afnemende winsten binnen de toeleveringsketen, wordt de financiering van de transitie echter essentieel. Het is daarom van cruciaal belang dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om investeringen in innovatieve technologieën en de transformatie van faciliteiten en ons personeelsbestand minder risicovol te maken. Het regelgevingskader moet ambitieus maar flexibel blijven om Europa concurrerend te houden. Dit zal ons helpen om onze doelen sneller en efficiënter te bereiken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van de consument."

Klimaatneutrale oplossingen

Tijdens de "roundtable", benadrukten zowel Europese vracht­wagen- en busfabrikanten als toeleveranciers van de auto-industrie de dringende noodzaak om emissieloze vracht­wagens en bussen op de weg te krijgen. De sector zet zich in om de juiste trucks en bussen te leveren om de wegvervoersector tegen 2040 over te schakelen op fossielvrije oplossingen, met de nadruk op batterij-elektrische en waterstof­voertuig­en. Technologieneutraliteit moet een leidend principe blijven om ervoor te zorgen dat alle technologieën bijdragen aan het koolstofvrij maken van de economie. Erkennend dat de verbrandingsmotor op lange termijn een rol zal blijven spelen in het zware vervoer, zullen klimaatneutrale oplossingen en andere aanvullende technologieën nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te halen. Maar de overkoepelende uitdaging blijft bestaan. Het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen blijft zeer ambitieus bij het vrijwel ontbreken van essentiële randvoorwaarden, zoals een dicht netwerk van oplaad- en tankstations die geschikt zijn voor vracht­wagens en een ondersteunend koolstofprijsstellingskader om te zorgen voor gelijke kosten voor emissievrije voertuig­en. De Europese autosector roept de Europese beleidsmakers op om ambitieuze maatregelen te nemen om deze problemen aan te pakken.