Nieuws

CLEPA: Europese autoleveranciers worden geconfronteerd met ongekende onzekerheid in een tijd van krimpende winstmarges

CLEPA en McKinsey & Company publiceren de laatste inzichten in de gezondheid en het sentiment van de Europese toeleverings­industrie voor de auto-industrie via hun tweejaarlijkse enquête. Met meer dan 130 reacties biedt het onderzoek uitgebreide perspectieven op het bedrijfs­klimaat van de sector, trends, huidige uitdagingen en kansen.

CLEPA: Europese autoleveranciers worden geconfronteerd met ongekende onzekerheid in een tijd van krimpende winstmarges
  • Een overheersend gevoel van onzekerheid leidt ertoe dat 42% van de leveranciers een negatief vooruitzicht heeft, wat duidt op een daling van het algemene sentiment in de sector.
  • 65% van de leveranciers verwacht dat de winst laag zal blijven en ongeveer een kwart verwacht break-even te draaien of verlies te lijden.
  • Uit het onderzoek blijkt dat de vooruitzichten voor bedrijfs­groei in China bescheiden zijn: 31% van de leveranciers verwacht een aanzienlijk deel van de toekomstige omzet uit deze markt te kunnen halen.
  • Als reactie op de toenemende uitdagingen proberen leveranciers hun investeringen te optimaliseren, onder andere in R&D, terwijl ze hun productontwikkelingscycli versnellen.


De Europese toeleverings­industrie voor de auto-industrie, een vitale pijler van de EU-economie, wordt geconfronteerd met volatiliteit en onzekerheid van zowel hun klanten als hun toeleveranciers. Ondanks de aanzienlijke tegenwind blijven de spelers in de sector voorzichtig optimistisch, door de uitdagingen aan te gaan en strategieën uit te stippelen voor transformatie.

Industrie sentiment en winstgevendheidsprognoses

De grote onzekerheid rond nieuwe projecten en de vraag naar EV's in Europa, in combinatie met de druk van autofabrikanten (OEM's) om de kosten te drukken en de bezorgdheid over het concurrentievermogen van de EU, dragen bij tot de verslechtering van het bedrijfs­sentiment in de sector. Als gevolg van deze uitdagingen verwacht 25% van de leveranciers een marginale of negatieve winstgevendheid, terwijl slechts 37% een winstgevendheid van meer dan 5% verwacht. Terwijl 47% van de leveranciers voor 2024 een stijging van de inkomsten verwacht, verwacht 31% een daling.

Uit de Pulse Check blijkt dat leveranciers te maken hebben met zware prijsonderhandelingen met OEM's, waarbij 74% onvoldoende OEM-compensaties noemt als de meest urgente operationele uitdaging, gevolgd door vermindering van de vraag (52%), verstoringen in de toeleveringsketen (24%) en leveranciers die naar andere industrieën verhuizen (20%). In overeenstemming hiermee geeft 70% van de respondenten prioriteit aan het voeren van commerciële heronderhandelingen met OEM-klanten om de inflatoire productiekosten te compenseren.

Benjamin Krieger, secretaris-generaal van CLEPA, onderstreept de bezorgdheid van de sector: "Meer dan de helft van de Europese leveranciers vreest dat de productiekosten de EU niet-concurrerend maken en 65% van de sector werkt op een winstgevendheidsniveau dat onvoldoende is om investeringen te ondersteunen. De verslechtering van het sentiment op beide fronten ten opzichte van zes maanden geleden benadrukt de noodzaak om het concurrentievermogen van de EU te versterken."

Vooruitzichten voor bedrijfs­groei en toewijzing van middelen

De enquête legt ook de nadruk op strategische uitdagingen, zoals de afnemende concurrentiekracht van de EU als gevolg van de hoge productiekosten (54%) en de snellere technologie-implementatie in andere regio's (39%). Prognoses geven een bescheiden groei van de activiteiten in China aan: slechts 31% van de toeleveranciers verwacht een aanzienlijk deel van de toekomstige omzet uit deze markt te halen.

Als reactie op de toenemende uitdagingen intensiveren toeleveranciers de toewijzing van middelen aan R&D en productie, terwijl ze de efficiëntie verbeteren. Daarnaast beschouwt 58% van de respondenten de optimalisatie van materiaal- en componentontwerpen als de sleutel tot het bereiken van een optimale kostenstructuur, terwijl 54% het belang van efficiëntieverbeteringen in de productie benadrukt.


Bovendien noemen Europese leveranciers de afnemende concurrentiekracht in de EU als gevolg van de hoge productiekostenstructuur (54%) en de snellere technologie-implementatie in andere regio's (39%) als belangrijke strategische uitdagingen. Kostenconcurrentievermogen en productontwikkelingscycli zijn ook een specifiek punt van zorg voor leveranciers die actief zijn in China.

Moeilijkheden met het implementeren van OEM-eisen (24%) en het voldoen aan emissiedoelstellingen (22%) zijn strategische punten van zorg voor een kleiner deel van de toeleveringsketen. CO2-reductiedoelstellingen zijn echter een grote uitdaging voor de industrie als geheel, waarbij 52% de vereiste veranderingen in de toeleveringsketen en de productievoetafdruk als de meest relevante uitdaging beschouwt.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de behoefte aan het inhuren en ontwikkelen van geschoold talent, waaronder software engineers, een grote uitdaging is. Tweederde van de leveranciers is momenteel bezig met het bijscholen van hun personeel of is dit van plan, wat duidt op een proactieve reactie op het talentprobleem.