Nieuws

ARN recycling­percentage blijft 98,7%; ingezamelde autobatterijen verdubbeld

In 2023 is een historisch laag aantal auto’s afgemeld voor demontage. Het totaal aantal sloop­auto’s in Nederland was 159.262. Dat is opnieuw lager dan het ook al lage aantal van 176.887 in 2022. Volgens Paul Dietz, Algemeen directeur van ARN (Auto Recycling Nederland) komt dit vooral doordat mensen langer doorrijden met hun auto. “De gemiddelde leeftijd waarop een auto wordt afgedankt, neemt nog steeds toe.” De gemiddelde leeftijd waarop een auto wordt afgedankt lag eind 2023 op 19 jaar en 7 maanden. De omvang van het Nederlandse wagenpark is in 2023 met 2% gestegen. “Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom er opnieuw minder sloop­auto’s bij de demontagebedrijven zijn gekomen. Onze verwachting is dat het aantal dit jaar weer iets toeneemt.”

ARN recyclingpercentage blijft 98,7%; ingezamelde autobatterijen verdubbeld

Aantal kilogram voor recycling aangeboden autobatterijen is in 2023 ruim verdubbeld.

Afgedankte auto wordt voor 98,7% nuttig toegepast

In 2023 heeft de autorecyclingketen opnieuw een recyclingprestatie van 98,7% behaald, exact hetzelfde percentage als in voorgaande jaren. In Nederland voldoen we daarmee ruimschoots aan de Europese regels voor minimaal 95% autorecycling. Het in 2023 behaalde percentage bestaat voor 88,1% uit hergebruik en recycling en voor 10,6% uit energieterugwinning of een andere nuttige toepassing. In 2022 lagen deze percentages op respectievelijk 87,2% en 11,5%. Dat het percentage hergebruik en recycling is gestegen, komt omdat het aandeel hergebruik bij autodemontagebedrijven is toegenomen.

263.373 kg autobatterijen voor recycling aangeboden

In 2023 is in totaal 263.373 kg aan autobatterijen via ARN voor recycling aangeboden. Dat is ruim het dubbele in vergelijking met het jaar ervoor; toen was dit 121.282 kg. Van de in 2023 via ARN ingezamelde lithium ion batterijen is 74% gerecycled. De overige 26% is in aanmerking gekomen voor second use toepassingen in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag.

Meer modules aangeboden in plaats van complete batterijpakketten

Met een gewogen gemiddelde van recycling en second use toepassingen is een nuttige toepassing van afgedankte batterijen uit elektrische auto’s van 63,6% behaald. Dat is ruim boven de recyclingverplichting van 50% van het gewicht van lithium-ion batterijen. In 2022 is een nuttige toepassing van 69% behaald. Een belangrijke oorzaak voor de daling is dat er meer modules zijn aangeboden in plaats van complete batterijpakketten, waardoor er meer lastiger te recyclen materiaal overblijft. “We verwachten dat recyclingprocessen nog verder doorontwikkelen en het mogelijk maken om op termijn tot hogere recycling­percentages te komen. Dit in lijn met de nieuwe eisen uit Brussel”, zegt Paul Dietz.

Nieuwe Europese regelgeving

Hergebruik van materialen zal de komende jaren toenemen. Nieuwe Europese regelgeving verplicht het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe auto’s en in autobatterijen. Hierdoor zijn fabrikanten verplicht deze materialen weer in te zetten in nieuwe voertuig­en. Dit zal naar verwachting van ARN nieuwe recyclingtechnologieën stimuleren.

Over ARN

ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vijf marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, FOCWA, SVN, RAI Vereniging en Stiba. Met als doel een bijdrage leveren aan de Europese regels en autorecycling op verantwoorde en hoogwaardige wijze mogelijk te maken. Bekijk hier het ARN duurzaamheidsverslag 2023.

Relevante downloads