Nieuws

Oproep RAI Vereniging aan informateurs: ‘Nieuw kabinet moet doorpakken met mobiliteits­beleid’

 • secties:Alle secties
 • soort inhoud:Nieuwsbericht
 • datumPublished on

Koninklijke RAI Vereniging heeft er in een brief aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol op aangedrongen mobiliteit in de meest brede zin een prominente rol te geven tijdens het formatieproces. Mobiliteit is nog nergens in de formatiegesprekken benoemd, terwijl mobiliteit de motor van de Nederlandse maatschappij is en iedereen raakt. ‘Het is daarom van essentieel belang dat Nederland, zowel in stedelijke gebieden als in de regio, veilig en duurzaam bereikbaar blijft’, benadrukt Frits van Bruggen, algemeen voorzitter van RAI Vereniging.

Oproep RAI Vereniging aan informateurs: ‘Nieuw kabinet moet doorpakken met mobiliteitsbeleid’

Het blijven streven naar verduurzaming van woon-werkverkeer, het behouden van de positie van Nederland als fietsland en het verstevigen van het bedrijfs­leven, noemt Van Bruggen cruciaal. ‘Vandaar onze oproep aan de informateurs en het toekomstig kabinet om op die gebieden echt ambitie te tonen en door te pakken.’

Speerpunten in mobiliteits­beleid

De belangrijkste maatregelen die naar het oordeel van RAI Vereniging onmisbaar zijn in het mobiliteits­beleid van het nieuwe kabinet zijn:

 • Stimuleer elektrische auto’s na 2025: De effecten van de onzekerheid rondom de fiscale regelingen na 2025, het verlagen van het bedrag bij de subsidiemaatregel en het aanscherpen van de private lease regelgeving, worden nu al zichtbaar in de verkoop van elektrische auto’s in de particuliere markt. Het nieuwe kabinet moet daarom het fiscale stimuleringsbeleid na 2025 voortzetten.
 • Overgang van auto­belastingen naar gebruik in plaats van bezit: RAI Vereniging pleit voor het omzetten van de vaste auto­belastingen in een tarief voor Betalen naar Gebruik. Dit systeem moet minder en schoner rijden belonen.
 • Zoek dekking voor misgelopen auto­belastinginkomsten: Het nieuwe kabinet moet alternatieve financieringsbronnen zoeken voor de teruglopende belastinginkomsten als gevolg van het voortschrijdende elektrificatieproces. Op dit moment draait een steeds kleinere groep van niet elektrische autogebruikers voor die inkomstenderving op waardoor autorijden voor een deel van de samenleving onbetaalbaar dreigt te worden.
 • Breng randvoorwaarden voor de transitie op orde: De laad en tankinfrastructuur mag geen beperking zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het ontbreekt vrijwel volledig aan laad- en tankinfra voor zero-emissie zware bedrijfs­wagens in de logistiek. Nederland moet hier meer investeren en er moet extra aandacht komen voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.
 • Naar nulemissie logistiek in 2050: Er is een aanzienlijke investering nodig voor verduurzaming van regionaal en langeafstandstransport (Zero emissie trucks). Bovendien is de invoering van de vracht­wagenheffing met terugsluis naar de sector cruciaal voor verduurzaming van de transportbranche.
 • Stimuleer fietsgebruik: Laat forenzen het recht op een kilometervergoeding behouden bij het gebruik van een fiets van de zaak. In België en Duitsland, waar dit al het geval is, maken vier keer zoveel medewerkers gebruik van de fietsregeling.
 • Nieuwe oplossingen in woonwerkverkeer: Er dient meer aandacht te komen voor lichte, duurzame vervoersoplossingen voor woonwerkverkeer op (middel)lange afstanden, zoals de (elektrische) snor-, brom- en motorfiets.
 • Innovatie en handelsagenda rond batterijen: Batterijen en andere voertuig­innovaties zijn essentieel voor de duurzame en circulaire Nederlandse maak­industrie van de toekomst. Nederlandse truckfabrikanten hebben strategisch belang bij de toegang tot zeldzame grondstoffen, batterijinnovatie en recyclingcapaciteit in Nederland.
 • Nationaal Groeifonds: Het Groeifonds is een belangrijke impuls voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De overheid moet een actieve rol spelen in de marktbewerking van innovaties uit het fonds en deze blijven stimuleren via innovatieregelingen.