Programmas

Onze lange termijn projecten & samenwerkingen

Programma's

Wij dragen aan deze doelstellingen bij met een aantal thematische programma's die gebaseerd zijn op de kracht van de Nederlandse automobielsector.

 • Green mobility

  De automobiel­industrie staat voor veel uitdagingen op het gebied van duurzame doelstellingen en groene mobiliteit. Een belangrijke drijfveer achter duurzaamheid is de groeiende maatschappelijke vraag naar klimaat neutrale oplossingen, zoals gestuurd door de Europese Commissie en het Akkoord van Parijs.

  Bekijk project Green mobility

 • Smart mobility

  Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 1,3 miljoen mensen bij verkeers­ongevallen. Onder jongeren zijn verkeers­ongevallen doodsoorzaak nummer één. Bovendien veroorzaken files, vooral in het verstedelijkte gebied, grote maatschappelijke kosten. Digitalisering en automatisering van het mobiliteits­systeem en de voertuig­en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van deze maatschappelijke uitdagingen.

  Bekijk project Smart mobility

 • Manufacturing

  De internationale automobiel­industrie staat voor de taak de CO2-uitstoot de komende jaren verder te verminderen, zowel bij het gebruik van voertuig­en op de weg als bij de productie van deze voertuig­en.

  Bekijk project Manufacturing

 • Materialen

  Nieuwe, natuurlijke, lichtere materialen én een intensiever gebruik van bestaande materialen (zoals hoogwaardig staal en aluminium) - en een slimme verwerking daarvan - zijn de belangrijkste ingrediënten om de gewenste CO2-reductie te bereiken.

  Bekijk project Materialen

 • Human Capital

  De automotive industrie investeert in onderwijs en levenslange ontwikkeling van haar medewerkers. Dit programma is opgesteld in samenwerking met ACE Mobility – Automotive Center of Expertise.

  Bekijk project Human Capital

 • International Business Development

  De Nederlandse automobiel­industrie is grotendeels afhankelijk van de export. Van de totale jaaromzet, ongeveer 20 miljard euro, is bijna 90% afkomstig van de export. RAI Automotive Industry NL zet zich in om haar leden internationaal te ondersteunen. Daarbij gaat het om het opbouwen en onderhouden van relaties, het bevorderen van innovatie en handelsrelaties, met speciale aandacht voor Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

  Bekijk project International Business Development