Green mobility

Duurzame toekomst mobiliteit

Green mobility

In de komende decennia staat de automobiel­industrie voor enorme uitdagingen om bij te dragen tot klimaat neutrale mobiliteit in 2050. Op korte termijn moet de CO2-uitstoot van personen­auto's en zware bedrijfs­voertuig­en in 2030 met 55% verminderd zijn (ten opzichte van 2019). Tegelijkertijd moeten zeer ambitieuze doelstellingen inzake reële verontreinigende stoffen worden gehaald. Bovendien hebben in Europa verschillende steden al aangekondigd tegen 2030 emissievrije zones in te voeren (Geofencing).

Om de vereiste reducties te realiseren is een geïntegreerde systeemaanpak nodig. Naast veranderingen in menselijk gedrag van de gebruiker, is een combinatie van logistieke, verkeers- en voertuig­maatregelen nodig. Vanuit een sector overschrijdend well-to-wheel perspectief is het essentieel dat de huidige transitie in de energiesector de toekomstige voertuig­technologieën ondersteunen door beschikbaarheid van duurzame energiedragers mogelijk te maken. In het algemeen is men het erover eens dat er niet één enkel transitie pad naar duurzame mobiliteit bestaat. Om de toekomstige decarbonisatie doelstellingen tegen de laagst mogelijke kosten (Total Cost of Ownership (TCO)) te halen, zullen alle energiedragers die kunnen bijdragen nodig zijn.

Green mobility

Drie energiedragers worden als meest veelbelovend beschouwd:

• Hernieuwbare elektriciteit,
• Hernieuwbare waterstof en
• E-brandstoffen (of power-to-X)

Voor twee-wielers en Light Electric Vehicles (LEV) is duidelijk dat de batterij de gekozen energiedrager is. Bij personen­auto’s is er eveneens een duidelijke verschuiving naar elektrificatie, momenteel met batterijen (BEV) maar ook de brandstofcel (FCEV) zal een rol gaan spelen. Een soortgelijke verschuiving zal ook plaatsvinden voor stadsdistributie, kleinere trucks en bussen.

Om aan de eisen voor emissievrije zones in stedelijke gebieden te voldoen zullen, in aanloop, hybride oplossingen en synthetische brandstoffen een belangrijke rol spelen.

Momenteel ontstaat er voor Trucks een trend naar batterijtechnologie voor afstanden van 300-800 Km. Voor zwaar en long haul transport (Heavy Duty Trucks en binnenvaart schepen) kunnen, naast de brandstofcel (FCEV) technologie, verbrandingsmotoren (Internal Combustion Engines (ICE)) op basis van waterstof (H2ICE) een primaire krachtbron bieden.

In het verlengde van energievormen voor mobiliteits­toepassingen liggen ook de mogelijkheden voor energieopslag. Elektrisch via (re-use) batterijen, moleculair via waterstof, mierenzuur etc.

Een belangrijke enabeler voor technologische keuzes zal, op basis van beschikbaarheid en cappaciteit van energiesoorten, een mogelijke categorisatie van gebruikersgroeppen per energiesoort zijn. Dit naast de benodigde refill/charging stations in het publieke domein en aansluitend op private bedrijfs­terreinen en overslag hubs waarbij de vergunningsprocedure momenteel meerjarig is.

RAI Automotive Industry NL ondersteunt haar leden middels technologische workshops, het delen van informatie het verbinden van partijen en het initiëren van (inter-)nationale samenwerking tussen de industrie, kennisinstellingen en overheid middels programma's en ontwikkelprojecten ter ondersteuning van de innovatieve en economische positie van de Nederlandse industrie in de markt.