Human Capital

Technisch talent

Human Capital

Automotive Human Capital is de waarde die medewerkers van alle organisaties leveren door inzet van vaardigheden, kennis en expertise. De industrie en het onderwijs investeren in levenslange ontwikkeling van mensen om de gecombineerde kwaliteit en kwantiteit zeker te stellen die we nodig hebben om mondiale uitdagingen binnen de mobiliteits­industrie op te lossen.

Learning community

TALCOM

Het tekort aan technisch talent is groot en wordt steeds nijpender. Om innovatie te versnellen, onderwijs van de toekomst vorm te geven en 'leven lang leren' te verbeteren zijn learning communities een aantrekkelijke hybride leeromgeving voor innovatie. Hier investeren, experimenten en innoveren studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit bedrijfs­leven en overheid samen voor een toekomst­bestendig Nederland.

RAI Automotive Industry NL werkt samen met ACE Mobility aan de learning community TALCOM.

Automotive Learning Community

Learning Communities dragen bij aan leren, werken en innoveren.

In het project The Automotive Learning Community (TALCOM) creëren automotive bedrijven, organisaties en verschillende onderwijsinstellingen samen een leeromgeving en -cultuur waar werkgevers in de automotive industrie en mbo-, hbo- en wo-opleidingen intensief samenwerken en van elkaar leren.

Bij de Automotive Learning Community (TALCOM) op de Automotive Campus in Helmond werken Lightyear, Ebusco, Fontys en Summa samen aan een case voor Solar & Elektrificatie.

Relevante downloads