Internationalisering

Automotive industrie

International Business Development

De Nederlandse automotive industrie is grotendeels afhankelijk van export. De totale jaaromzet is ongeveer 20 miljard euro. Bijna 90% hiervan is afkomstig van export. Veruit het grootste auto-exportland is Duitsland (44%). Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (26%), België (8%), de Verenigde Staten (5%), Frankrijk (4%) en China (3%).

Automotive industrie

Innovatie- en handelsbevordering

Het doel van het International Business Development programma is innovatie- en handelsbevordering. RAI Automotive Industry NL zet zich in om haar leden internationaal te ondersteunen. Dit omvat het opbouwen en onderhouden van relaties en het bevorderen van innovatie en handelsbetrekkingen met een speciale focus op Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Dit doen we door het organiseren van de volgende activiteiten:

  • Internationale handelsmissies
  • Strategische beurzen

Netwerk

RAI Automotive Industry NL werkt samen met verschillende partners om haar internationaliseringsstrategie succesvol te implementeren. Op nationaal niveau werken belangrijke partners samen in de topsector HTSM, waar internationale samenwerking plaatsvindt onder de vlag van Holland High Tech. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met diverse Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's).

Internationale partners

We hebben een sterk internationaal netwerk. RAI Automotive Industry NL is aangesloten bij CLEPA, de Europese koepel­organisatie voor de automotive toeleveringsindustrie. Namens de sectie RAI Automotive Industry NL is Albie van Buel lid van het Algemeen Bestuur.

Lopende projecten