Smart mobility

Kunstmatige intelligentie & mobiliteit

Smart mobility

De automobiel­industrie bevindt zich in de eerste fase van een overgang van het aanbieden van voertuig­en naar het aanbieden van mobiliteit. Toegankelijke, inclusieve en betaalbare mobiliteit voor iedereen wordt de komende decennia een enorme uitdaging.

De veranderende infrastructuur die veel meer dan vroeger massavervoer en actieve vervoerswijzen mogelijk maakt, de behoefte aan minder congestie, vooral in de steden, en de deeleconomie spelen een belangrijke rol in deze transitie. In deze transitie zullen mobiliteit en vervoer steeds slimmer worden.

Op het gebied van slimme mobiliteit is de belangrijkste uitdaging het ontwikkelen en implementeren van systemen die maximaal inspelen op de maatschappelijke drijfveren (veiligheid, milieu en doorstroming), waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld digitalisering en automatisering met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid en flexibiliteit.

Vier thema's

Smart Mobility in vier thema's:

  • Coöperatief rijden
  • Automatisch rijden
  • Connectiviteit
  • Slimme mobiliteits­diensten

Veiligheid, nul verkeers­slachtoffers, is de belangrijkste drijfveer voor de activiteiten van RAI Automotive Industry NL op het gebied van slimme mobiliteit. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 1,3 miljoen mensen bij verkeers­ongevallen. Onder jongeren is verkeers­ongeval de belangrijkste doodsoorzaak. RAI Automotive Industry NL zet zich in om in samenwerking met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden de verschillende ontwikkelingen te ondersteunen om zo een veiliger, flexibeler en comfortabeler mobiliteits­netwerk te creëren.

Ontwikkeling in de komende jaren

Naast de ontwikkeling in het bestaande innovatieve automotive eco­systeem, zullen ook andere hightech sectoren en onderwerpen de komende jaren met elkaar verbonden raken door het onderwerp Smart Mobility. RAI Automotive Industry NL wil cross-sectorale samenwerking bevorderen, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, seminars en joint ventures.

Lopende projecten