Projecten

Onze lange termijn projecten & samenwerkingen

Projecten

Vind hier een overzicht van de lopende projecten.

 • Europese batterijketen

  Battery Competence Cluster - NL

  Om de kansen van de energietransitie en batterijtechnologie te benutten en vooral te versnellen, zet de industrie, kennisinstellingen en brancheverenigingen zich in op het ontwikkelen van een sterk batterij-eco­systeem.

  Bekijk project Battery Competence Cluster - NL

 • Mogelijk maken van hogere levels van autonoom rijden

  Digitale infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit (DITM)

  Binnen het project ontwikkelen de partners een systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur inclusief de onderliggende kritische kerntechnologieën met betrekking tot lokalisatie, verkeers­diensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur

  Bekijk project Digitale infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit (DITM)

 • Europese samenwerking

  E-boost

  Duurzame mobiliteit is de kern van de Europese strategie om de ecologische en digitale transitie te versnellen. E-boost is een samenwerking tussen Europese cluster­organisaties om projecten op te starten en KMO's te begeleiden in innovatie en samenwerkingen.

  Bekijk project E-boost

 • Innovatieve waardeketen

  Green Transport Delta – Waterstof

  Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

  Bekijk project Green Transport Delta – Waterstof

 • Europese batterijketen

  Green Transport Delta – Elektrificatie

  Het project Green Transport Delta – Elektrificatie heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-eco­systeem in Nederland en hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

  Bekijk project Green Transport Delta – Elektrificatie

 • Strategische verbindingen

  REMOBILISE

  Het REMOBILISE project staat voor het blijven ontwikkelen van vaardigheden en uitwisselingen tussen cluster organisaties binnen de mobiliteits­branche. Het is een vervolg op het succesvol afgesloten RECiPE4Mobility project.

  Bekijk project REMOBILISE

 • Samenwerking duurzame mobiliteit

  Samenwerking duurzame mobiliteit - Duitsland & Nederland (SMM)

  Zowel Duitsland als Nederland streven ernaar hun mobiliteits­infrastructuur te moderniseren en te verduurzamen. Het doel is duidelijk: in de toekomst moet mobiliteit niet alleen competitief zijn, maar ook klimaatvriendelijk en intelligent. We willen de samenwerking uitbreiden en verder ontwikkelen, zodat we ons mobiliteits­systeem gezamenlijk kunnen bevorderen in bilaterale projecten. Beide landen willen van elkaar leren, op zoek gaan naar gemeenschappelijke economische voordelen van nieuwe mobiliteits­vormen en op Europees niveau een voortrekkersrol spelen als het gaat om een duurzaam en geavanceerd mobiliteits­systeem.

  Bekijk project Samenwerking duurzame mobiliteit - Duitsland & Nederland (SMM)

 • Bespaar tot 40% brandstof

  YDrive

  Door trailers uit te rusten met onze baanbrekende yDrive-technologie, veranderen we elke brandstoftruck in een hybride combinatie, terwijl we voor elektrische trucks de actieradius vergroten.

  Bekijk project YDrive

 • SafeCLAI

  In Nederland hebben we een complex en druk transport­systeem. Voertuig­automatisering wordt gepromoot als een manier om transportveiligheid en -efficiëntie te verbeteren. Bedrijven die zich bezighouden met voertuig­automatisering moeten voldoen aan specifieke normen en wetgeving. SafeCLAI ontwikkelt een generieke veiligheidslaag voor autonome voertuig­en, waardoor efficiëntere beoordelingsprocedures mogelijk zijn.

  Bekijk project SafeCLAI

 • GreenSKHy

  GreenSKHy

  Green SKHy draagt bij aan de energietransitie en bevordert de ontwikkeling van de schone waterstofsector door de belemmeringen voor de Europese erkenning van vaardigheden te verminderen en door nieuwe transnationale opleidingsprogramma's te ontwikkelen.

  Bekijk project GreenSKHy

 • Charging Energy Hubs

  Het project faciliteert en versnelt de transitie rondom de elektrificatie van de logistieke sector in Nederland middels het wegnemen van bestaande financiële, juridische en organisatorische drempels en het ontwikkelen van technologische innovaties die het inpassen van o.a. laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen onze bestaande elektriciteitsnetwerken mogelijk maken, ook als dat netwerk aan congestie onderhevig is.

  Bekijk project Charging Energy Hubs