Charging Energy Hubs

Slimme energie management

Charging Energy Hubs

Het project faciliteert en versnelt de transitie rondom de elektrificatie van de logistieke sector in Nederland middels het wegnemen van bestaande financiële, juridische en organisatorische drempels en het ontwikkelen van technologische innovaties die het inpassen van o.a. laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen onze bestaande elektriciteitsnetwerken mogelijk maken, ook als dat netwerk aan congestie onderhevig is.

Regelen van electriciteitsstromen

De Energy Hub

De Energy Hubs zijn (lokale) energiesystemen waarop meerdere verbruikers of opwekkers en eventuele opslag aangesloten kunnen worden. De hub regelt de elektriciteitsstromen van en tussen de aangesloten verbruikers zodanig dat een maximale flexibiliteit en schaalbaarheid in de tijd en naar de toekomst wordt verkregen bij een zo laag mogelijk capaciteitsbeslag van de aansluiting van de netbeheerder. Daarnaast worden de locaties gekoppeld aan de energiemarkten om elektriciteit op specifieke momenten in te kopen of juist beschikbaar te stellen, rekening houdend met de congestiedruk. Handel in elektriciteit wordt op deze manier veel dynamischer als ook planningen, capaciteit bij medegebruikers en lokale opwekking bereikbaar worden. Hiermee wordt zowel een oplossing geboden voor netcongestie als voor de business case van investeringen in laadinfrastructuur.

Unieke samenwerking

De deelnemende partijen