Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

DITM

Digitale infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit

Binnen het project ontwikkelen de partners een systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur inclusief de onderliggende kritische kerntechnologieën met betrekking tot lokalisatie, verkeers­diensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur. Dit als basis voor:

  • Het mogelijk maken van hogere levels van autonoom rijden.
  • Een cyber secure en betrouwbare koppeling van elektrische voertuig­en en aansturing van de energie-infrastructuur.

DITM

Nederland als ideale pilot omgeving en gidsland

Het consortium voorziet in een integrale aanpak waarin ontwikkelingen vanuit de (internationale) automotive industrie, ICT-industrie, verkeers­management én mobiliteits­innovatie samenkomen. Een aanpak die de sterke bestaande positie van Nederland op het gebied van (digitale) infrastructuur verder verstevigd en inzet om juist in een land als Nederland te laten zien hoe een Cooperative, Connected en Automated Mobiliteits­systeem (CCAM) kan werken: veilig, effectief, cyber-secure, schaalbaar en merkonafhankelijk.

Onder leiding van RAI Automotive Industry NL en Brainport Development werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

• Autonome functies m.b.t. connectiviteit, lokalisatie, en navigatie van verschillende voertuig­platformen (bus, personen­wagen) in verschillende use-cases: o.a. yard manoeuvring, lane-navigation, automatisch aanrijden en stoppen van bushaltes en platooning (trekker: VDL ETS).

• Een ‘energie uitwissel systeem’ (EnergyPod) als cruciale link tussen het autonome elektrische voertuig (EV) en het elektriciteitsnet en die energie op een cyber secure en betrouwbare manier aanbiedt aan de netbeheerders (trekker: Heliox)

• Een innovatief kaartproductie­systeem welke kaarten produceert en up-to-date houdt op basis van continue sensor observaties van de weginfrastructuur en het toenemende aantal ‘slimme’ voertuig­en op de weg. Dit t.o.v. de inzet van een huidige vloot van Mobile Mapping voertuig­en welke onvoldoende schaalbaar en actueel zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. (trekker: TomTom).

• Een Validatielab bestaande uit een virtuele simulatie en een fysieke testomgeving (o.a. testweg A270, Fabulos tracé en intelligente kruispunten). Dit ter validatie van zowel technologieontwikkeling als macro-schaal simulaties voor een verbeterde onderbouwing van (toekomstige) systeemkeuzes rondom mobiliteits-inrichtingsvraagstukken en investeringsbesluiten (trekker: TNO).

Financiering

Het project Digitale infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit (DITM) wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Project periode: 1 October 2022 - 1 October 2026
Project budget: €60.000.000

Overzicht Programmabureau Green & Smart Mobility

Tientallen publieke en private partijen werken, onder de naam Green & Smart Transport Delta, cross-sectoraal samen aan diverse innovatieprogramma's voor de automotive, maritieme én luchtvaartsector. Het project­management wordt opgepakt door RAI Automotive Industry NL & RAI Automotive Industry NL.