E-boost

Europese samenwerking

E-Boost

Duurzame mobiliteit is de kern van de Europese strategie om de ecologische en digitale transitie te versnellen. E-boost is een samenwerking tussen Europese cluster­organisaties om projecten op te starten en KMO's te begeleiden in innovatie en samenwerkingen.

Informatie over het Project

Cascade financiering

7 oproepen tot het indienen van voorstellen zullen 15 projecten subsidiëren. Van innovatieve producten en processen tot diensten, dien uw voorstellen in voor een subsidie tot 40k€. Het algemene doel van de Open Oproepen is productinnovaties te identificeren om de afhankelijkheid van kritieke inputs en technologieën in de E- BOOST-waardeketens te verminderen, nieuwe producten of diensten te introduceren en actoren uit regio's met verschillende niveaus van economische ontwikkeling te betrekken.

Doelgroepen

High-profile KMO's die inspelen op onvervulde behoeften inzake elektromobiliteit uit alle mobiliteits­sectoren: auto's, industriële voertuig­en, actieve mobiliteit, spoorwegen, maritiem, enz.
Zelfs de jongste bedrijven, nog onervaren maar met een groot potentieel, komen in aanmerking. Een pool van deskundigen zal dan de basis vormen voor het deskundigenpanel dat de voorstellen individueel zal beoordelen op basis van deze criteria: uitmuntendheid, impact en implementatie.

Mentorprogramma

Voor clusters of KMO's die advies en uitwisseling van goede praktijken nodig hebben.
Op basis van de vastgestelde vaardigheidstekorten zullen mentorprogramma's voor clusters en kmo's worden ontworpen en zal capaciteitsopbouw worden gepland zodat de markten klaar zijn voor nieuwe elektromobiliteits­oplossingen.

De opleiding zal worden uitgevoerd door:

E-Boost your cluster mentoring programme: Een mentorprogramma van zes maanden voor cluster­managers dat tot doel heeft praktijken op het gebied van cluster­management te ontwikkelen en inspiratie te bieden voor bijscholing en het aantrekken van talenten, nieuwe bedrijfs­ideeën te creëren en samenwerkingsmogelijkheden te creëren.
MKB-mentorprogramma: Een mentorprogramma van zes maanden voor kmo's dat door clusters met technische ondersteuning van het project wordt uitgevoerd en tot doel heeft het strategisch beheer, de bijscholing van het personeel, het talentbeheer en de bedrijfs­ontwikkeling te ondersteunen.

Animatieactiviteiten van het eco­systeem

Voor kmo's die door heel Europa moeten reizen om partners te ontmoeten of deel te nemen aan innovatie- en bedrijfs­evenementen.
De ontwikkeling van projecten is essentieel om de oplossingen van het mkb op internationaal niveau met succes in te zetten. Dit zal worden bereikt door de netwerkvorming van het mkb te stimuleren via de organisatie en uitvoering van evenementen (matchmaking, B2B-evenementen, studiebezoeken, webinars, workshops, deelname aan internationale tentoonstellingen...).

Internationalisering

Voor kmo's die hun activiteiten moeten internationaliseren. Op basis van de E-BOOST-clusterbanden in Canada en de Verenigde Staten van Amerika zal het consortium deze banden aanhalen in het kader van de projectactiviteiten voor het opzetten van samenwerkings- en bedrijfs­overeenkomsten. Bovendien vormt het Noord-Amerikaanse grondgebied een belangrijke elektromobiliteits­markt voor de ontplooiing van KMO-bedrijven. Vervoerders uit deze zone hebben een voorsprong op andere landen in de wereld wat betreft de ontwikkeling van infrastructuur voor elektromobiliteit dankzij innovatieve technologieën op het gebied van waterstof of elektrische mobiliteit.

Project Partners

1. DITECFER:


Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti S.c.ar.l

DITECFER is een acroniem voor "District for Railway Technologies, High Speed, Networks' Safety & Security" Het is een naamloze vennootschap met consortiumdoeleinden (S.c.ar.l.) die sinds februari 2017 verder reikt dan de Regione Toscana en de meest dynamische en samenwerkende bedrijven en onderzoeks­organisaties in Italië samenbrengt. De aandeelhouders van DITECFER zijn een groep bedrijven, onderzoeks- en industriële organisaties die actief werken aan:

  • Samen te werken in O&O op nationaal en EU-niveau
  • Technologieoverdracht en innovatie te bevorderen
  • De internationaliseringskansen te vergroten als een geïntegreerde toeleveringsketen
  • Ontwikkeling van opleiding en empowerment op belangrijke punten voor de verbetering van de spoorwegmobiliteit

2. Logistik-Initiative Hamburg:


Met meer dan 500 aangesloten bedrijven en instellingen uit de metropoolregio Hamburg en daarbuiten is het publiek-private samenwerkingsverband het grootste vestigingsnetwerk in de branche in Europa.
Ons netwerk bestaat uit logistieke dienstverleners, industrie & handel, onderzoek & ontwikkeling, startups, talrijke openbare instellingen en branchegerelateerde bedrijven.

Samen met onze partners zijn wij het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de logistieke economie. Als katalysator, initiator en manager van innovatieprojecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau creëren wij meerwaarde voor de gehele logistieke sector en Hamburg als logistieke vestigingsplaats. Wij identificeren in een vroeg stadium relevante onderwerpen, coördineren de opstart van projecten en mobiliseren onze leden voor de succesvolle uitvoering van gezamenlijke activiteiten.

3. ZNIK SP ZOO:


ZNIK Sp. z o.o - Koordynator Klastra LTPP is een innovatief partnerschap van het Pommerse bedrijfs­leven, de wetenschap en lokale overheden in de sector logistiek, vervoer en distributie, de belangrijkste sector van de economie van de regio die nodig is voor het effectief en efficiënt functioneren ervan.

Het telt 235 leden en heeft als missie de oprichting en ontwikkeling van het Pommerse multimodale logistieke knooppunt, gelegen op de route van de Noord-Zuid-corridor, met inbegrip van de route van de pan-Europese vervoerscorridor VI, en de ondersteuning van het gebruik van milieuvriendelijke technologieën in het vervoer.

Het biedt ook een breed scala aan ondersteunende activiteiten, van bedrijfs­advisering en gespecialiseerde opleiding tot nationale en internationale O&O-projecten. Momenteel loopt een aantal internationaliseringsprojecten waardoor kleine en grote bedrijven tegen aanzienlijk lagere kosten kunnen deelnemen aan alle soorten evenementen, van economische missies tot de grootste en belangrijkste handelsbeurzen ter wereld.

4. CARA:

CARA is een Franse mobiliteits­cluster in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. CARA verenigt meer dan 420 leden met verschillende achtergronden en stimuleert samenwerking en innovatie om de economische activiteit op zijn grondgebied te ontwikkelen.

CARA vertegenwoordigt 6 industriële sectoren Automotive, Truck & Bus, River, Aerial guided transport, On rail en Active mobility.

De Automotive Cluster van Aragon is de verwijzende entiteit van de automobielsector in Aragon (Spanje). Het bestaat uit industrieën die zich bezighouden met de productie van auto-onderdelen, evenals andere bedrijven die rechtstreeks verband houden met deze waardeketen.

5. CAAR:

CAARbrings together more than 120 partners in the automotive sector, an entire ecosystem that constitutes one of the largest concentrations of industrial capacity, knowledge and talent in southern Europe and employs 26,000 people in a wide range of companies with a turnover of 11,000 million euros per year, export a third of what they manufacture and invest each year more than 350 million euros in R&D.

Its objectives include promoting cooperation and collaboration in projects between Aragon’s automotive companies that optimise the efficiency of their operations, promote R+D and encourage the use of new technologies, as well as improve the management and training of human resources and the competitiveness of their companies.

6. ANL (RAI AINL):

RAI Automotive Industry NL is de leidende autoriteit in de Nederlandse automotive productie en supply chain industrie, gericht op wereldwijde automotive en mobiliteits­oplossingen door krachten te bundelen met industrie leden en stakeholders en op te treden als katalysator op het gebied van innovatie en onderwijs.

Deze cluster­organisatie is onderdeel van de RAI Vereniging en behartigt samen de belangen van de Nederlandse automotive industrie op nationaal en internationaal niveau.

RAI Automotive Industry NL faciliteert een netwerk van bedrijven, actief in de Nederlandse automotive industrie, die door onderlinge samenwerking en samenwerking met overheid en kennisinstellingen hun internationale innovatieve voorsprong behouden en versterken.

Contact

ECCP profile

E-BOOST website

E-boost LinkedIN

E-boost Twitter

Projectpartner

E-Boost is a project of AutomotiveNL

RAI Automotive Industry NL is participating as projectpartner 'AutomotiveNL' in numerous Automotive projects. ‎

read more about AutomotiveNL