GreenSKHy

Green Skills and Knowledge for Hydrogen

Green SKHy

Green SKHy draagt bij aan de energietransitie en bevordert de ontwikkeling van de schone waterstofsector door de belemmeringen voor de Europese erkenning van vaardigheden te verminderen en door nieuwe transnationale opleidingsprogramma's te ontwikkelen.

Ambitie

De doelstelling

Het doel van ons project is om de ontwikkeling van de schone waterstofsector te bevorderen door de belemmeringen voor de Europese erkenning van vaardigheden en gerelateerde systemen te verminderen door middel van gezamenlijke actieplannen en door loopbanen te bevorderen die kunnen bijdragen aan de energietransitie door middel van nieuwe praktische trainingsprogramma's. Deze ambitie omvat het netwerken van de actoren die verantwoordelijk zijn voor vaardigheden en certificeringen, het ontwikkelen en testen van specifieke opleidings- en acculturatiemodules en het uitvoeren van campagnes om de waterstofsector en zijn mogelijkheden te promoten.

Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, heeft de Europese Commissie in juli 2020 een waterstofstrategie voorgesteld om de ontwikkeling van schone waterstof te versnellen. Waterstof moet een van de pijlers van het Europese energie­systeem worden, in combinatie met de hernieuwbare energieën die het moeten voeden of aanvullen, en de decarbonisatie van de industrie en mobiliteit mogelijk maken, terwijl het bijdraagt aan de energieonafhankelijkheid van de Europese Unie. Hoewel het gebruik van waterstof niet nieuw is, zal de nieuwe dimensie die deze sector aanneemt een impact hebben op vele beroepen en een enorme inspanning vereisen op het gebied van opleiding en certificering van vaardigheden, evenals de acculturatie van het grote publiek.

Feiten

Project samenvatting

Hoofdpunten

  • Gezamenlijke strategieën voor waterstofvaardigheden en banen - Het betrekken van belangrijke bedrijven, openbare arbeids­bemiddelingsdiensten, lokale overheden, universiteiten en opleidingscentra
  • 1 transnationaal netwerk van H2 training labs - Inclusief 2 mobiele trainingsoplossingen om studenten en professionals in heel Noordwest-Europa te trainen
  • 300 professionals, trainers & studenten - Opgeleid, bijgeschoold of herschoold in waterstoftechnologieën

Tijdlijn: 2023-2026

Budget: 6,637,035.92

EU Financiering: 3,675,252.52

Landen: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg, België & Zwitserland