REMOBILISE

Mobiliteitsbranche

REMOBILISE

Het REMOBILISE project staat voor het blijven ontwikkelen van vaardigheden en uitwisselingen tussen cluster organisaties binnen de mobiliteitsbranche. Het is een vervolg op het succesvol afgesloten RECiPE4Mobility project.

REMOBILISE

Vijf Europese cluster­organisaties

Het REMOBILISE consortium bestaat uit vijf Europese cluster­organisaties, gebaseerd op een balans tussen competenties en expertise, zowel op organisatorisch als regionaal niveau:

De duur van dit project is 24 maanden en binnen het project wordt gestreefd naar de algemene doelstellingen om cluster management te versterken en tegelijkertijd strategische verbindingen te faciliteren tussen de vijf cluster­organisaties, gespecialiseerde ecosystemen en Europese steden.

Het REMOBILISE-project heeft de volgende 4 hoofddoelstellingen:

1. Het verbeteren van de samenwerking, netwerken en leren van cluster­organisaties en hun leden met het oog op de professionalisering van gespecialiseerde en op maat gemaakte bedrijfs­ondersteunende diensten die worden geleverd of gekanaliseerd naar het MKB.
2. Cluster­organisaties en hun leden te helpen om de nodige vaardigheden te verwerven en acties te ondernemen om nieuwe oplossingen te verkennen en op te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met opleidings- en bedrijfs­behoeften in de waardeketen die MKB’ers en clusterbeheerders verplichten zich aan te passen aan trends, uitdagingen en kansen die gepaard gaan met (industriële) veranderingen.
3. Uitvoering van het ClusterXchange-mobiliteitsprogramma: ClusterXchange is een nieuw programma vanuit de EU om korte termijn uitwisselingen te ondersteunen om de industriële ecosystemen van Europa beter met elkaar te verbinden door transnationale samenwerking, peer learning, netwerken en innovatie-acceptatie tussen actoren van verschillende industriële clusters te vergemakkelijken.
4. Bereikbaarheid: bewustmakingsactiviteiten

In het kader van het mobiliteitsbereik zal het REMOBILISE-partnerschap zijn activiteiten toespitsen op het thema van veilige en duurzame stedelijke mobiliteit in steden.

Wat betekent het REMOBILISE project voor onze leden?

Als onze leden voor zakelijke doeleinden een buitenlandse partij willen bezoeken, en dat werkbezoek duurt minimaal 3 dagen (exclusief reistijd) dan kunnen ze daar subsidie voor krijgen via de ClusterXchange voucherregeling. We gebruiken ClusterXchange ook als we met leden naar beurzen gaan. Vragen over ClusterXchange? Stel ze aan Freek de Bruijn.