SafeCLAI

Safety Concept for Low-speed AV Implementations

SafeCLAI

SafeCLAI ontwikkelt een herbruikbaar veiligheidsconcept voor autonome voertuig­en dat efficiëntere beoordelingsprocedures mogelijk maakt. De SafeCLAI-veiligheidslaag, die in open source wordt gepubliceerd, dient als voorbeeld voor OEM's van autonome voertuig­en om veilige oplossingen te creëren die functionele updates tijdens hun levensduur mogelijk maken.

Uitdaging

Safety Concept for Low-speed AV Implementations

Ons land heeft een zeer dicht en uitdagend transport- en mobiliteits­systeem. Nationale onderzoeksagenda's en routekaarten van verschillende sectoren, zoals HTSM, Logistiek en Agri&food, promoten voertuig­automatisering als een middel om de transportveiligheid en -efficiëntie te verhogen.

Bedrijven die voertuig­automatisering ontwikkelen en toepassen, moeten voldoen aan toepassings- c.q. sectorspecifieke normen en wetgeving. Een belangrijk aspect is de veiligheid van het ge­automatiseerde voertuig binnen zijn operationele ontwerpdomein, die moet worden aangetoond door fabrikanten en beoordeeld door autoriteiten. De verschillende normen en procedures vertonen veel overeenkomsten, maar leiden ook tot aanzienlijke verschillen in toepassingservaring en beschikbare veiligheidsgerelateerde oplossingen. Bijvoorbeeld: Industriële AGV's (Automatisch Geleide Voertuig­en) bestaan al vele jaren, terwijl autonome weg­voertuig­en slechts in beperkte testomgevingen en pilots te vinden zijn. Bedrijven worden geconfronteerd met een toenemende behoefte om meerdere toepassingsomgevingen te dekken, zoals gebieden met beperkte toegang en openbare wegen, wat leidt tot complexe technische keuzes en parallelle certificerings-en homologatieprocedures.

SafeCLAI pakt deze uitdaging aan door een concept te ontwikkelen voor een generieke veiligheidslaag in de besturing van autonome voertuig­en die kan worden hergebruikt in verschillende toepassingen en sectoren. Het herbruikbare concept verkort de ontwikkelingstijd en maakt efficiëntere beoordelingsprocedures mogelijk. SafeCLAI richt zich in eerste instantie op toepassingen met lage snelheden omdat deze het meest gewenst en technisch het best haalbaar zijn. Desalniettemin zullen aspecten met een hogere snelheid worden overwogen om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken.

Herbruikbare veiligheidslaag

Het veiligheidsconcept

Het SafeCLAI veiligheidsconcept bestaat uit de toevoeging van een aparte veiligheidslaag tussen de functionele besturingslaag en het laagste besturingsniveau van het voertuig. Op dit laagste niveau wordt een veilige ‘x-by-wire’ besturing verondersteld die commando’s voor sturen, accelereren en decelereren uitvoert. Tijdens normaal bedrijf worden de commando’s van de functionele laag uitgevoerd. De SafeCLAI veiligheidslaag bewaakt van het gedrag van het functionele gedrag op veiligheid en grijpt in als het voertuig onveilig gedrag vertoont. Dit ingrijpen kan bestaat uit het uitvoeren van een ‘minimal risk maneuver’. In de meest eenvoudige vorm is dit een noodstop.

Uniek kenmerk

Open source

In principe is het de ontwikkeling van zo’n concept niet nieuw. Wat SafeCLAI uniek maakt het feit dat een aantal partijen met relevante kennis en ervaring samenwerken aan een use case die geen bedrijfs­geheime bevat, waardoor het gevolgde proces (conform standaarden als ISO26262 en ISO21448) inclusief de bijbehorende documenten gepubliceerd zullen worden. Het in SafeCLAI ontwikkelde prototype van het veiligheidsconcept wordt eerst virtueel geverifieerd en gevalideerd door middel van een scenariogebaseerde simulatie omgeving. Vervolgens wordt het prototype praktisch geïntegreerd en gedemonstreerd in een scenario met een overstekende voetganger. Alle informatie en broncode van zowel de simulatieomgeving als de praktische implementatie zal worden gepubliceerd.

RAAK

Funding

SafeCLAI project is a RAAK-mkb project, funded by SIA (www.regieorgaan-sia.nl).

Project Partners