Samenwerking duurzame mobiliteit - Duitsland & Nederland (SMM)

Duitsland & Nederland (SMM)

Samenwerking duurzame mobiliteit

Zowel Duitsland als Nederland streven ernaar hun mobiliteits­infrastructuur te moderniseren en te verduurzamen. Het doel is duidelijk: in de toekomst moet mobiliteit niet alleen competitief zijn, maar ook klimaatvriendelijk en intelligent. We willen de samenwerking uitbreiden en verder ontwikkelen, zodat we ons mobiliteits­systeem gezamenlijk kunnen bevorderen in bilaterale projecten. Beide landen willen van elkaar leren, op zoek gaan naar gemeenschappelijke economische voordelen van nieuwe mobiliteits­vormen en op Europees niveau een voortrekkersrol spelen als het gaat om een duurzaam en geavanceerd mobiliteits­systeem.

Samenwerking duurzame mobiliteit

Publiek-Private Samenwerking

Om bij te dragen aan deze bilaterale samenwerking heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat een meerjarig programma "Publiek-Private Samenwerking" geïnitieerd. Het doel is om de transitie van het mobiliteits­systeem te faciliteren in nauwe samenwerking met clusters en private stakeholders uit Nederland en Duitse nationale en regionale stakeholders. Bovendien omarmt het onlangs ondertekende Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact ook deze samenwerking.

Doelstellingen

• Van gedachten wisselen en ervaringen uitwisselen op Europees niveau
• Samenwerken aan grensoverschrijdende oplossingen in de mobiliteits­sector
• Neem contact op met nieuwe onderzoeks- en zakenpartners en verken zakelijke ontwikkelingen

Het is een genoegen u uit te nodigen om (gratis) deel te nemen aan het samenwerkingsplatform. Hier vindt u ook meer informatie over het programma en de meest recente activiteiten.

Ga naar het online samenwerkingsplatform.

Laten we samenwerken om vooruit te komen.