CLEPA

Samenwerking

CLEPA

CLEPA is de Europese koepel­organisatie voor de automotive toeleverings­industrie.

De organisatie vertegenwoordigt 80 prominente toeleveranciers van auto-onderdelen, systemen en modules, die direct lid zijn. Vanuit 19 Europese landen zijn 3.000 bedrijven aangesloten via de Nationale Associaties.

Namens de sectie RAI Automotive Industry NL is Albie van Buel lid van het Algemeen Bestuur.

CLEPA is namens de industrie aanspreekpunt voor Europese overheden, de Verenigde Naties en andere automotive belangen­organisaties. Haar activiteiten dragen bij aan de succesvolle groei van haar leden en worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen:

De werkzaamheden van de juridische adviesgroep bestaan uit:

 • beraadslagingen over bestaande en toekomstige juridische initiatieven van de verschillende EU-organisaties;
 • advies aan raad van bestuur van CLEPA;
 • uitwisseling van ervaringen tussen de fabrikanten, in het bijzonder met betrekking tot nationale wetgeving;
 • contacten onderhouden met de nationale automotive branche-organisaties;
 • het bereiken van juridisch evenwichtige Algemene Voorwaarden.

2. Research and Technological Development (RTD)

De werkgroep RTD:

 • stelt een Technologisch Strategie op en houdt deze up-to-date
 • assisteert en ondersteunt CLEPA partners in RTD gerelateerde ontwikkelingsprojecten op Europees niveau;
 • is de CLEPA gesprekspartner richting de EU en de ACEA/EUCAR in RTD aangelegenheden;
 • onderhoudt een panel voor informatie-en communicatie­technologieën;
 • coördineert het netwerk van de nationale branche-organisaties voor de toeleverings­industrie en garage-uitrusting

3. Small and Medium-sized Enterprises (SME)

De werkgroep voor kleine en middelgrote ondernemingen houdt zich bezig met:

 • het beïnvloeden van het besluitvormingsproces binnen de EU-instellingen met betrekking tot automotive gerelateerde onderwerpen en andere relevante aangelegenheden, dit in samenwerking met andere Europese branche-organisaties en belangengroepen;
 • versterking van de relatie tussen het MKB en de industrie over vraagstukken betreffende de handelsketen;
 • rechtstreeks en via de nationale verenigingen comminceren over de actviteitten van CLEPA werkgroep en het EU-beleid;
 • het verzamelen van markt­informatie en statistieken over het automotive midden- en kleinbedrijf en het organiseren van seminars;
 • het bevorderen van deelname aan Europese projecten en bevordert een Europees netwerk van MKB ondernemingen.

4. Technical Regulations (TR)

De werkgroep Technische Verordeningen (TR):

 • vertegenwoordigt de CLEPA belangen bij de verschillende wetgevende instanties binnen de Europese Unie (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad) en bij Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) met als doel het verbeteren van de verkeers­veiligheid en de bescherming van het milieu.
 • de werkgroep is tevens belast met het bevorderen van wereldwijde harmonisatie van technische voorschriften, in samenwerking met de Japanse en Amerikaanse fabrikanten van onderdelen.

5. Trade (TRD)

Doelstellingen van de handelswerkgroep zijn:

 • het vaststellen van relevante issues;
 • het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en acties;
 • het uitwisselen van bezorgdheden en voorbeelden van ‘best practices’, dit met het oog op het behoud, de bescherming en de bevordering van gunstige handelsvoorwaarden, het verbeteren van de toegang tot markten, de vereenvoudiging van douane-activiteiten en de vergemakkelijking van de handel namens de automotive toeleverings­industrie;
 • het opstellen van gezamenlijke voorstellen, standpunten en aanbevelingen.

6. Warranty (WTY)

De activiteiten van de garantiewerkgroep hebben betrekking op:

 • het monitoren en het vastleggen van van de garantievoorwaarden van de autofabrikanten en de eisen die aan toeleveranciers worden gesteld in relatie met de garantievoorwaarden die door de autofabrikanten aan de eindgebruikers worden geboden;
 • houdt de ontwikkeling bij van de verordeningen en wetten in de verschillende markten die van invloed kunnen zijn op de garantievoorwaarden en/of garantie-uitbreiding (bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van uitstoot en veiligheid).

Meer informatie is te vinden op de website van CLEPA.