Standpunten

Automotive Industry en Gezonde Mobiliteit

Standpunten RAI Automotive Industry NL

RAI Automotive Industry NL is de autoriteit in de Nederlandse Automotive productie- en supply chain-industrie, en richt zich op wereldwijde Automotive- en mobiliteits­oplossingen door de krachten te bundelen met branchegenoten en belanghebbenden en op te treden als katalysator op het gebied van innovatie en onderwijs.

De standpunten van RAI Automotive Industry NL zijn verdeeld onder de RAI pijlers duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit.

Standpunt

1. Duurzaamheid

 • Het Europese klimaatbeleid is leidend
 • Internationale samenwerkingsprogramma’s voor innovatie moeten van structurelere aard worden
 • Vereenvoudig het landschap van innovatieregelingen
 • Het proces voor aanvraag IPCEI status moet eenvoudiger
 • Nederland moet actief het innovatie-eco­systeem voor accu’s versterken via R&D instrumentarium en een duidelijke publiek-private strategie
 • De tank- en laadinfrastructuur in Nederland moet worden versterkt
 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • Invoering van een gebalanceerd, technologieneutraal klimaatbeleid is essentieel om de milieudoelstellingen te bereiken
 • De inzet van waterstof als alternatieve zero-emissie technologie verdient een actiever overheids­beleid
 • De introductie van de zonne­auto versnellen via een subsidieregeling
 • Emissiearme, hernieuwbare brandstoffen moeten worden gestimuleerd
 • Actief innovatiebeleid voor lichtgewicht materialen draagt bij aan de klimaatdoelstelling

Standpunt

2. Betaalbaarheid

 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • Huidige fiscale regelgeving vormt een belemmering voor nieuwe mobiliteits­concepten als Mobility as a Service
 • Zonder technisch personeel staat heel Nederland stil (en ook de verduurzaming)

Standpunt

3. Verkeers­veiligheid

 • ADS en wetgeving voor kunstmatige intelligentie dat veiligheid en privacybescherming biedt zonder innovatie een halt toe te roepen
 • Verbetering van de verkeers­veiligheid vergt een geïntegreerd beleid

Download hieronder een uitgebreide standpuntennotitie.

Relevante downloads