Standpunten

Automotive Industry en Gezonde Mobiliteit

Standpunten Automotive Industry NL

RAI Automotive Industry NL is de autoriteit in de Nederlandse Automotive productie- en supply chain-industrie, en richt zich op wereldwijde Automotive- en mobiliteitsoplossingen door de krachten te bundelen met branchegenoten en belanghebbenden en op te treden als katalysator op het gebied van innovatie en onderwijs.

De standpunten van RAI-NL zijn verdeeld onder de RAI pijlers duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit.

Standpunt

1. Duurzaamheid

 • Het Europese klimaatbeleid is leidend
 • Internationale samenwerkingsprogramma’s voor innovatie moeten van structurelere aard worden
 • Vereenvoudig het landschap van innovatieregelingen
 • Het proces voor aanvraag IPCEI status moet eenvoudiger
 • Nederland moet actief het innovatie-eco­systeem voor accu’s versterken via R&D instrumentarium en een duidelijke publiek-private strategie
 • De tank- en laadinfrastructuur in Nederland moet worden versterkt
 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • Invoering van een gebalanceerd, technologieneutraal klimaatbeleid is essentieel om de milieudoelstellingen te bereiken
 • De inzet van waterstof als alternatieve zero-emissie technologie verdient een actiever overheids­beleid
 • De introductie van de zonne­auto versnellen via een subsidieregeling
 • Emissiearme, hernieuwbare brandstoffen moeten worden gestimuleerd
 • Actief innovatiebeleid voor lichtgewicht materialen draagt bij aan de klimaatdoelstelling

Standpunt

2. Betaalbaarheid

 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden
 • Huidige fiscale regelgeving vormt een belemmering voor nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service
 • Zonder technisch personeel staat heel Nederland stil (en ook de verduurzaming)

Standpunt

3. Verkeers­veiligheid

 • ADS en wetgeving voor kunstmatige intelligentie dat veiligheid en privacybescherming biedt zonder innovatie een halt toe te roepen
 • Verbetering van de verkeers­veiligheid vergt een geïntegreerd beleid

Download hieronder een uitgebreide standpuntennotitie.

Relevante downloads