Innovatie

RAI CarrosserieNL

Innovatie

RAI CarrosserieNL stimuleert innovatie op veel gebieden. Het doel hiervan is om de aangesloten bedrijven een kennisvoorsprong te geven. Zowel met collectieve projecten en workshops, als individueel wordt hier invulling aangegeven.

Op dit moment loopt een aantal collectieve projecten:

Intralog (Intelligent Truck Applications in Logistics)

Binnen Intralog werkt een consortium van bedrijven, hogescholen en universiteiten aan het autonoom docken van vracht­wagens.
De doelstelling van het project is het demonstreren van de voordelen van het autonoom docken van trailers, maar ook het automatisch rijden op en tussen terminals.

Om de voordelen aan te kunnen tonen, wordt er nieuwe kennis gegenereerd door de verschillende partners. Zo wordt er onderzoek gedaan naar een businesscase met daarbij 'People, Planet en Profit' hoog in het vaandel. Ook het logistieke model wordt uitgewerkt. De controller voor de AGV zal ontworpen worden en uiteindelijk zal een test uitgevoerd worden.

Tijdens de Mobiliteits­RAI 2017 is een presentatie gegeven over de resultaten die tot dan toe behaald waren. In onderstaand filmpje wordt dit toegelicht.

Bij het consortium zijn de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en TNO Automotive betrokken.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van SIA Raak en loopt van september 2015 tot t/m 2019.

Pilot QRM (Quick Response Manufacturing) in de carrosseriebouw

Met 8 bedrijven uit de carrosserie- en trailerbouw wordt QRM toegepast en na beëindiging van de pilot eind 2018 zullen de resultaten worden gedeeld met onze branche.
Waar Lean meer is voor bedrijven met grote series en weinig variatie, is QRM geschikt voor het MKB waar gewerkt wordt met kleine series en veel variaties.

QRM helpt om slimmer te werken door de focus op tijd. Door o.a. te werken als een team aan een product en het procesmatig aanpakken van logistieke- en productie gerelateerde issues worden o.a. levertijden gereduceerd, de kwaliteit van het product en de medewerkerstevredenheid verhoogd en is het bedrijf beter in staat in te spelen op veranderingen in de markt. Hierbij speelt de werknemer een grote rol, deze rol wordt binnen QRM ‘geoptimaliseerd’. Meer informatie over het project is te lezen in het verslag van een workshop QRM van december 2017.
Dit project wordt namens het OOC uitgevoerd door RAI CarrosserieNL.

'Gewichtsreductie door optimale inzet van materialen en verbindingstechnieken'

Samen met HAN Automotive en een aantal bedrijven uit de branche wordt een nieuw project opgezet. Hierbij zal onderzoek gedaan worden naar het mechanische gedrag van constructiedelen. Aan de hand hiervan kunnen weer ontwerpregels opgesteld worden die ook voor toekomstige constructies gebruikt kunnen worden.

Eerdere projecten

In de afgelopen jaren zijn er verschillende innovatieprojecten geweest. De projecten hadden o.a. betrekking op:

  • het meten van de dynamische belastingen op trailers
  • het verkorten van de doorlooptijd
  • innovaties per bedrijf via de IPC subsidieregeling

Agenda

Houdt u ook de agenda in de gaten? Meerdere keren per jaar is er een workshop over een ‘innovatief’ onderwerp.